Grups sèniors

Els socis i sòcies que configuren el grup de Sèniors de Sostre Cívic. Els sèniors són persones majors de 55 anys que s'agrupen per desenvolupar un projecte col·lectiu per una vellesa activa i autogestionada en un model de cohabitatge en el marc de la cooperativa.

Can 60 (Sabadell)

Can 70 (Barcelona)

Grup Rurals (Catalunya)

Girona 1.0 (Girona)

Gent gran Terrassa (Terrassa)

Can Gravat (Rubí)

Cohabitatge Margalló (Castelldefels)

Can Alegra (Vilanova i la Geltrú)

Cohabitage Senior (Sitges)