Enllaços d'interès

Mas que una casa - Plataforma web de processos colectius d'habitatge que ofereix eines per fomentar la participació i autogestió en la construcció dels nostres habitatges i entorns. Hi podras trobar alternatives per al desenvolupament d'un hàbitat més cooperatiu i igualitari.

Mietshäuser Syndikat - Organització alemanya fundada el 1989. El Sindicat de Lloguer d’habitatges centra la seva activitat en l’impulsió i suport en aquells grups de persones que davant la dificultat d’accedir a un habitatge o mantenir l’habitatge on viuen decideixen unir-se per comprar colectivament l’edifici i plantejar una autogestió de l’edifici, pròpia i duradora seguint el principi del dret de sostre per tots i totes. Des del principi dels anys 90 han creat 123 projectes de cases i 21 estan en fase de desenvolupament.

Pis(o) Pilot(o) - Pis(o) Pilot(o) és fruit de la cooperació entre Medellín i Barcelona, dues ciutats els ajuntaments de les quals fa molts anys que col·laboren en diferents projectes socials. L’exposició fa palès el que significa la cooperació internacional en el segle XXI: l’intercanvi horitzontal d’experiències pilot que aporten un coneixement útil per a qualsevol ciutat del món.

CECODHAS Housing Europe - Federació d'habitatges socials, públics i cooperatives. Conglomerat de federacions nacionals i regionals que representen a 4500 organismes i més 28000 cooperatives d'habitatges. Amb 45 membres de 19 estats diferents la Federació representa el 12% del parc immobiliari d'Europa. Els membres de la federació treballen des de contextos nacionals diversos, amb polítiques diverses i mercats ben diferents. Compartint la premisa d'habitatges sense ànim luctratiu.

habicoop - Fédération Française des coopératives d'habitants - Federació francesa de cooperatives en cessió d'ús. Neix el 2015 i actualment la formen 20 cooperatives. Treballen per la democràcia directa i la propietat col·lectiva per a la gestió dels habitatges i els espais compartits.

Índex de referència de preus de lloguer - Eina de l'Agència Catalana de l'Habitatge per calcular el preu del lloguer en l'àrea determinada segons diferents indicadors.