Grup Rurals

IMG-20170701-WA0000.jpg

Avui dia es fa necessari trobar noves formes de viure degut als canvis demogràfics i socials que es van produint, com ara l’augment de l’esperança de vida, o la diversitat de famílies amb més llars unipersonals i monoparentals. També es dóna un menor nivell d’ingressos, el pressupost a nivell de Serveis Socials ha disminuït i alhora augmenta la tendència a la privatització de serveis i subministraments. Considerem prioritari trobar sistemes per viure més sostenibles, practicar el consum responsable i tenir en compte l’esgotament dels recursos del planeta.

PERQUÈ EL COHABITATGE? Volem construir un projecte col·lectiu que ens permeti una forma de vida centrada en les persones, sostenible en aspectes socials, ecològics i econòmics d’acord amb les nostres necessitats i valors. Volem una vida activa, combinant les relacions socials amb la independència personal, en una comunitat col·laborativa, amb esperit de bon veïnatge.

QUI SOM? Ens hem trobat un grup de persones, majors de 50 anys, a les quals ens motiva i ens agrada la idea de viure en comunitat i de participar en un model d’habitatge no especulatiu. Apostem pel model de cessió d’ús i volem crear un projecte d’habitatge col·laboratiu que combina el respecte a la privacitat i la col·laboració entre els membres del grup. Amb aquest model no tenim la propietat sobre l’habitatge, sinó que tenim dret d’ús indefinit. A la primavera del 2016 s’iniciaren les primeres trobades i reunions amb la intenció d’anar configurant i definint el que volem.

PROJECTE Ens plantegem crear i auto gestionar un conjunt d’habitatges en model de cessió d’ús que combinarà espais privats amb zones d’us compartit. El desenvolupament de la construcció es farà a partir de paràmetres sostenibles i ecològics.Volem viure en un medi rural, és a dir, en un entorn integrat en la natura, a Catalunya, al costat d’un municipi petit, per tal de poder accedir als servis del poble i participar activament de la vida social i cultural d’aquest.

OBJECTIUS
- Dissenyar el nostre projecte i gestionar-lo de forma participativa.
- Construir un conjunt d’habitatges que comprendrà:
● Espai privat: unes 20 unitats de vivenda, de dimensions reduïdes amb serveis mínims: habitacions, cambra de bany, cuina - menjador i espai exterior (porxo, pati ...)
● Espai Comunitari que inclourà: menjador comunitari, cuina, sala d’estar polivalent, sala de lectura, sala d’activitat física, taller de bricolatge, bugaderia, zona d’aparcament, jardí, hort, menjador exterior, habitatges per a amics i
convidats i/o cures i assistència ...
- Desenvolupar col·lectivament una manera més sostenible de viure:
● Sostenibilitat social
o Gaudir de relacions de proximitat, on es vegin afavorits valors per tots compartits: col·laboració, companyia, ajuda mútua, activitats cultural i de lleure, etc.
o Abordar la cura i l’envelliment de les persones des d’una posició més humana.
o Reduir esforços mitjançant la bona gestió, el manteniment dels espais, compartir les compres, etc.
● Sostenibilitat ecològica
o Aplicar criteris de construcció responsable en tots els habitatges i instal·lacions, tenint en compte aspectes com l’orientació correcta, fons renovables d’energia, ...
o Reduir alguns espais i consums.
o Aplicar hàbits d’estalvi energètic i de recursos, eficiència i reciclatge.
● Sostenibilitat econòmica
o Per tal de reduir el consum, compartir instal·lacions, espais, subministraments, productes, serveis d’ús comú, etc.
- Aportar a la nostra qualitat de vida aspectes com la tranquil·litat, la privacitat, la seguretat, l’afecte, la companyia, la cooperació o el mateix fet de compartir. Sentir-nos part d’una comunitat orgànica on cadascú aporta la seva experiència vital i estendre la nostra participació a la vida del barri, del poble, ...

LOCALITZACIÓ? Volem dur a terme el nostre projecte en un municipi de Catalunya, fora de l’àrea metropolitana de Barcelona i de qualsevol ciutat, amb una població d’uns 6000 habitants, amb centre de salut. Que estigui ben comunicat amb un hospital i amb la capital de comarca, tant amb vehicle privat com amb transport públic. L’emplaçament estarà envoltat de zona verda i també ben comunicat amb el centre de la població, per tal de poder accedir a tots els seus serveis i poder interaccionar amb la vida cultural i social de la població.

TIPOLOGIES DELS HABITATGES? Tenim intenció de crear un disseny obert i amb un mínim d’impacte ecològic. Es tracta d’un conjunt de casetes autònomes bàsiques i una altra construcció pels espais d’ús
compartit, seguint els models moderns de les ecoviles. Volem construir sense barreres arquitectòniques, amb materials de bioconstrucció reciclables i tenint en compte l’eficiència energètica.

COM VOLEM FUNCIONAR? Volem gestionar el nostre aplicant sistemes democràtics: consens, democràcia assembleària... en les decisions referents a l’organització, el funcionament dels espais, les activitats i els recursos econòmics i materials. En l’organització inclourem grups de treball. En definitiva, el nostre projecte respon a la necessitat d’innovar la nostra forma de viure, de la constatació i el convenciment de que és possible i necessària una forma de viure que ens aporti més satisfaccions i de que tenim capacitat d’organitzar-nos per a trobar solucions creatives a les opcions que se’ns plantegen. Creiem en aquest projecte perquè satisfà les nostres necessitats afectives, materials i econòmiques.