Grups

Els socis i sòcies de Sostre Cívic s'agrupen en diferents grups. Així, persones amb interessos i inquietuds semblants participen conjunta i activament en la cooperativa. Els grups poden agrupar-se segons edat, zona geogràfica, interessos compartits, municipis o àrees i barris de Barcelona. Si vols formar part d'un grup, contacta amb nosaltres i et facilitarem tota la informació.

Can 60 (Barcelona)

Can 70 (Barcelona) SENIOR

Cohabitatge Maresme (Blanes) SENIOR

Enetheos (Alcover)

Espai Dhàrana (La Garriga) SENIOR

Comunitat Vallès (Barcelona)

Can Vagons (Sta. Perpètua de la Moguda)

Can Alegra (Viladecans) SENIOR

Gent gran Terrassa (Terrassa) SENIOR

Can Gravat (Barcelona) SENIOR

Poblenou (Barcelona)

Grup Budista Senior (Barcelona) SENIOR

Cohabitatge Senior (Castelldefels) SENIOR

Poblesec (Barcelona)

Cohabitage Senior (Sitges) SENIOR

Girona 1.0 (Girona)