Can 70 va començar a caminar l’any 2015, al desembre d’aquell any vam presentar-nos per primer cop a l’administració per tal d’aconseguir un espai que es podrà retornar en el futur a la ciutat amb el projecte en marxa.

Som un grup de persones grans que treballem per assolir una alternativa al model actual d’envelliment, que per a nosaltres és el cohabitatge en cessió d’ús. Això ens permetrà viure de manera col·laborativa i solidària facilitant l’atenció a les persones per envellir de forma autònoma i saludable en un entorn que propiciï el creixement personal i col·lectiu, l’ajuda mútua i les cures segons les necessitats de cadascú.

La nostra voluntat és ubicar el projecte, un cohabitatge per a gent gran,  a la ciutat de Barcelona o bé en un municipi proper on hi hagi fàcil accés amb transport públic. Som unes 20 persones, la majoria dones, i les nostres edats estan entre els 55 i els 70 anys. Voldríem arribar a ser 30 per fer viable el projecte en termes econòmics i de convivència.

Can 70

Treballem sota el paraigües de Sostre Cívic,  fent contactes amb l’administració i d’altres entitats que possibilitin el projecte i fem especial èmfasi en el nostre creixement qualitatiu com a grup i en la idea de vida en comú fins al final i respectant la diversitat.

Si vols contactar amb nosaltres per qualsevol dubte o comentari, ens pots escriure a info@can70.sostrecivic.cat