L'Ateneu (Barcelona)

Les persones que formen aquest grup volem viure a la ciutat de Barcelona perquè ens sentim part d’ella i considerem que no hem de deixar espai a especuladors que destrueixen l’entorn i
les xarxes de sociabilitat urbana. Ens hem decidit pel cohabitatge perquè entenem que és una forma més humana de viure perquè facilita la interrelació i solidaritat entre les persones
alhora que qüestiona la propietat privada i fa front a l’escalada dels preus dels lloguers. Som 7 persones, 5 unitats de convivència, i tenim entre 48 i 70 anys, això no vol dir, però, que no
puguem coincidir i col·laborar amb altres grups d’edats diferents que tinguin una visió similar a la nostra. Entenem que la col·laboració amb altres grups de Sostre Cívic és imprescindible per enriquir-nos i fer-nos més forts mútuament.

El grup L’Ateneu, es decanta, en primer lloc per la rehabilitació. Considerem que rehabilitar és apostar per conservar el patrimoni de la ciutat que contribueix decisivament a mantenir la
trama urbana quan es rehabiliten espais en desús o en perill de desaparició. Això no vol dir que, arribat el cas, renunciéssim a la construcció de nova planta, que ofereix també l’atractiu
d’un disseny més lliure i modern.

No busquem cap barri en concret, però volem formar part del teixit urbà tradicional dels barris barcelonins que no siguin excessivament perifèrics i que estiguin ben connectats amb la xarxa
de transports urbans. Naturalment, entenem que l’ànima del cohabitatge són els espais comuns (cuina, bugaderia, biblioteca, espai polivalent, espai exterior, trasters, habitatges per
acollir...) que faciliten la relació humana que esmentàvem més amunt, sense menystenir l’espai privat que hauria d’oscil·lar entre 40 i 60 mts. Igualment, entenem que l’edificació ha de
ser sostenible ecològicament i ha de ser respectuosa amb l’entorn que l’acull.

En definitiva, el grup L’Ateneu busca patrimoni i espais per a l’edificació d’un cohabitage a la ciutat de Barcelona i, alhora, cerca la col·laboració amb d’altres grups i persones sòcies de Sostre Cívic que tinguin un objectius similars als exposats aquí.