Masoveria urbana

Tradicionalment, s’entén masoveria com aquell contracte basat en la cessió d’ús d’una finca a canvi d’invertir-hi força de treball. Des de ja fa uns anys a Catalunya, aquest model d’habitatge està regulat legalment i cada cop és una pràctica més sovint tant als pobles com a les grans ciutats.
 
Actualment, la masoveria urbana s’ha convertit en una opció molt ben rebuda en casos on, per exemple, un habitatge està en desús i la propietària d’aquest opta per cedir-ne l’ús a canvi del manteniment i l’aplicació de millores estructurals en l’immoble per un període de temps.
 
Les condicions del contracte s’acordaran entre les propietàries de l’immoble i les masoveres. Sostre Cívic fa el paper de mediador i de paraigües a totes aquelles persones que estiguin interessades en apostar per aquest model d’habitatge. Donarà suport tant a les propietàries com a les llogateres en tot el procés. Actualment Sostre Cívic està desenvolupant dos nous projectes en règim de masoveria urbana a Barcelona, i a Lleida, , impulsats per grups de joves de cada municipi.
 
La masoveria urbana és un model que aposta per donar una sortida no especulativa a aquells immobles en desús, a la vegada que permet un accés a l’habitatge més assequible i just.

Si vols saber-ne més pots consultar la  publicada recentment per la Diputació de Barcelona.

02.jpg