Organització

 

La base social activa s’organitza en diferents espais de treball i participació. A banda dels òrgans socials fonamentals (Assemblea General Ordinària i Consell Rector), Sostre Cívic s’organitza amb diversos espais de treball i participació: les àrees de treball (participació, comunicació, hàbitat i arquitectura), els espais de coordinació i participació (trobades de grups de socis actius que treballen per l’activació de nous projectes d’habitatge cooperatiu, i les assemblees de col·laboradores). També, les comissions de seguiment dels processos de promoció d’habitatge cooperatiu.

Assemblea General Ordinària: Òrgan de presa de decisions de la cooperativa. Els socis i sòcies tenen dret de participació i dret de vot. La darrera AGO va ser el passat 20 d'Abril de 2017.

Consell Rector: Òrgan executiu de la cooperativa. Actualment el formen 8 socis i sòcies de la cooperativa escollits en Assemblea General. Es reuneixen quinzenalment.

− Àrea de participació: espai que treballa per millorar la participació i la implicació de la base social a la cooperativa i els diferents espais, la formació i capacitació de socis/es, així com l’activació de nous grups. Es reuneix mensualment.

− Àrea de comunicació: espai que treballa per millorar la informació (interna i externa) de la cooperativa, així com per la divulgació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Es reuneix mensualment.

− Àrea d’hàbitat i arquitectura: espai que fa seguiment de projectes i assessoraments, i anàlisi I valoració de possibles ofertes de patrimoni (a demanda o proposta de socis/es o tercers). Es reuneix mensualment.

− Trobades de grups: espai de trobada i relació entre grups actius de persones que cerquen patrimoni per la promoció de nou habitatge cooperatiu.

− Trobada de col·laboradores: espai de trobada de les persones implicades als diferents espais de participació, i col·laboradores en tasques diverses. Aquest espai permet l’intercanvi d’informació, coordinació i seguiment de les diferents àrees i el Consell Rector. És un espai que es reuneix amb periodicitat trimestral.