Què fem?

En els darrers anys hem promogut la creació d’habitatges cooperatius en cessió d’ús a Sant Quirze del Vallès, i als barris de Gràcia i Sarrià de Barcelona. Actualment estem treballant en la creació d’habitatges cooperatius en cessió d’ús al barri del Born de Barcelona, en estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i al barri de La Floresta de Sant Cugat, també en col·laboració amb el respectiu Ajuntament, a més d’altres projectes incipients.

També estem treballant amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al desenvolupament d’una cooperativa sènior. Des de Sostre Cívic considerem i treballem per a l’habitatge assequible i adaptat per a la gent gran des de la promoció del model sènior. Aquest model permet l'envelliment actiu mitjançant el disseny i autogestió de la mateixa comunitat. La comunitat està formada per usuaris que són socis de la cooperativa i per tant directament responsables i copartícips de la gestió i el disseny. Aquest model permet viure en un lloc en el qual els propis veïns puguin decidir segons les seves preferències, compartint espais i serveis, de manera eficient i sense barreres arquitectòniques. Una formulació que permeti gaudir d’una vellesa activa.

El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús que es proposa des de Sostre Cívic vol promoure noves formes de convivència més comunitàries, que potenciïn la interrelació entre les persones que habiten l’edifici i també amb el barri o amb persones externes a la cooperativa, aconseguint construir projectes que visquin el seu entorn, tot col·laborant en la seva dinamització activa. Interaccions a diferents graus, amb col·lectius o entitats de barri que poguessin participar d’alguns dels espais dels projectes com de veïnes i veïns que poguessin fer ús d’algunes de les instal·lacions dels espais comunitaris (bugaderia, taller, sala polivalent...) En definitiva, es pretén que el projecte social de l’habitatge cooperatiu vagi més enllà dels límits de la seva parcel·la i influeixi positivament en el seu entorn com un agent dinamitzador d’iniciatives socials