Transparència

SostreCívic està inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona en data 28 de setembre de 2010, amb NIF F65347858.

Els Estatuts Socials es van actualitzar i aprovar en Assemblea General Extraordinària el desembre de 2017. Els estatuts responen al model de cessió d'ús i s'ajusten a la llei catalana de cooperatives actual.

Memòria anual

Recollim les dades més importants de cada any: els nostres eixos de treball, l'estat dels diferents projectes, els comptes...

Balanç social: informe de resultats

Balanç social 2018.jpg

El Balanç social és una eina facilitada per la per mesurar que les entitats compleixen amb els estàndards ètics de l'economia social i solidària. En aquest apartat pots trobar els informes de resultats de Sostre Cívic: