Diversitat de projectes

En el marc del model en règim de cessió d'us (MCU) trobem diferents tipologies de projectes en funció de les necessitats de les usuàries, els condicionants econòmics, jurídics, urbanístics, la propietat en relació a molts d'aquestes temes trobem:

Tipus d'actuació: Rehabilitació, reconversió, obra nova, reformes.
Tinença del sòl: dret de superfície, cessió, concessió administrativa, fideïcomís, propietat, altres.
Tipus de convivència: Cohabitatge, Espais comuns, Bon veïnatge, Coworking, Espais oberts al barri.
Participació de les sòcies: Autoconstrucció, disseny participatiu, gestió.
Tipologia de construcció: Energèticament passiu, emissió 0, generació d'energia, cicle circular tancat o obert, segons normativa (A/B).
Tipologia de l'habitatge:

Cohabitatge intergeneracional

Cohabitatge sènior 

Masoveria Urbana

Ecovila