Grups

Els socis i sòcies de Sostre Cívic s'agrupen en diferents grups. Així, persones amb interessos i inquietuds semblants participen conjunta i activament en la cooperativa. Els grups poden agrupar-se segons edat, zona geogràfica, interessos compartits, municipis o àrees i barris de Barcelona o arreu del territori.

La Corrala (Barcelona): Grup de joves que treballen per impulsar la masoveria urbana, dret de superfície o compra al barri del Poblesec amb la detecció de patrimoni en desús.

Santpedor: Grup en constitució format per 6 famílies del Bages que volen promoure un projecte al municipi de Santpedor.

Capalmonte: Grup format per 6 UECs que volen promoure un projecte d'habitatge en entron rural en forma d'ecovila sostenible i auto-gestionada tot treballant la terra.

Lleida Urbà (Lleida): Grup en constitució a la ciutat de Lleida, interessat en promoure un projecte d'habitatge cooperatiu a la ciutat de Lleida, amb valors de sostenibilitat i auto-suficiència.

Fraggle Coop (Barcelona): Grup format per 6-8 UECs, de la ciutat de Barcelona. Interès en participar en un futur concurs de solars promogut per l'Ajuntament.

Urbanitas (Barcelona): Grup format per 10 persones veins i veïnes de Barcelona. 

L'Ateneu (Barcelona): Grup de persones entre 45 i 70 anys que volem viure a Barcelona. 

Flexible (Barcelona): Grup que promouen 4 UECs, participants al 3r taller de generació de grups de Sostre Cívic.

Butterfly Village: Grup motor per la creació d’un projecte d’Ecovila comunitari autosuficient i sostenible amb espais d’espiritualitat.

Cabanyal (València): Grup en constitució a la ciutat de València, interessat en promoure un projecte d'habitatge cooperatiu al barri Cabanyal.

Can Vagons: Grup d’artistes que vol ubicar vagons restaurats en un terreny en algun municipi a la rodalia de Barcelona. En aquests moments estan cercant aquest solar.

CoopdeMas (Maresme): grup de 11 persones amb un projecte d’adquisició d’un edifici per restaurar-lo a i poder dur a terme el seu projecte d’art escènic. En aquests moments estan amb la cerca de patrimoni.

La Llavor (Lleida): grup de 9 joves que estan iniciant una masoveria urbana a Lleida.