El nostre grup neix de l’interès d’un grup de persones arrelades en Sant Coloma de Gramenet, històricament compromeses en l’evolució social de la ciutat, per a promoure un model alternatiu d’allotjament basat en la convivència en comú que permeti compartir, de forma solidària, les necessitats d’atenció i assistència personal en un procés digne d’envelliment actiu.

Com a conseqüència del procés de migració interna que es va produir a Espanya durant les dècades 1960/1970, especialment cap al País Basc i Catalunya, la població de Santa Coloma de Gramenet es va incrementar de forma exponencial agreujada per la falta de previsió urbanística i absència de serveis públics.

En aquest context la necessitat va fer virtut en la consciència social dels emigrants en general i els joves en particular que es va posar de manifest en les lluites veïnals per millorar les condicions de vida en una ciutat desestructurada reclamant millores en els serveis bàsics, com l’assistència sanitària (Ambulatori), els transports públics (Autobusos), les vies públiques, l’educació (Escoles Públiques), mercats de proveïments i instal·lacions esportives, el dèficit de les quals va donar lloc al procés d’elaboració del Pla Popular posteriorment ejectuado pels Governs municipals electes a partir de l’accés a la democràcia.

La majoria de persones que van participar en aquell llarg procés de millora urbana i cohesió social han mantingut la seva residència i vinculació activa a l’evolució política, associativa i cultural de la ciutat contribuint amb el seu compromís personal a dinamitzar la vida local.

L’evolució socioeconòmica del país no ha resolt els dèficits socials que, en matèria d’accés a l’habitatge i la necessària protecció dels drets de les persones, presenta la nostra ciutat caracteritzada per una gran densitat de població en un terme municipal reduït, mancat de zona i activitat industrial, configurat bàsicament pel seu caràcter residencial amb alts nivells de desocupació i amb elevats índexs de pobresa que precisen majors recursos d’ajuda social.

Cal Gramenet

A la nostra ciutat la població major de 65 anys arriba al 23% de la població, la mayoria pensionistes, entre els quals ens inclouem els interessats en aquest projecte. Després d’una serena reflexió de les necessitats presents i futures sobre els nivells d’assistència personal que determina el progressiu envelliment de la població, en relació amb la tipologia de serveis socials que ofereix la ciutat, hem constatat la insuficiència de recursos públics per a atende les necessitats d’aquest sector de la societat.

A més, es limita a oferir serveis personales de suport domiciliari o de residència assistida que, bàsicamente, suposa un aïllament social sense una altra alternativa més eficient i digna. Des de la perspectiva d’un envelliment actiu, resulta més respectuós i integrador mantenir a les persones majors vinculades al seu entorn habitual i a la seva activitat arrelada en l’evolució de la ciutat, adaptant les condicions de vida i de residència amb serveis compartits.

En aquest context la nostra reflexió es concreta en la voluntat de mantenir el compromís social i compartir, en comú i de forma solidària, les necessitats que puguin derivar-se de la progressiva disminució de les capacitats. Treballem per l’accés a un model d’habitatge que permeti el suport en un marc de relació personal directe i en un entorn habitual de confiança al qual ens sentim vinculats,