Es Llindar Projecte Cooperatiu vol ser un nou referent, des de l’economia social i solidària, en la resposta social a les necessitats de les persones majors. Més enllà dels actuals recursos coneguts com són els pisos tutelats o les residències, vol ser també una alternativa a la massa generalitzada mercantilització de les cures.

La proposta pren especial relleu quan hem viscut una crisi sociosanitària i econòmica sense precedents, amb tot el sofriment que ha comportat especialment per a la població més gran.


Qui som?

Volem ser una comunitat mitjana, en la què sigui fàcil mantenir interrelacions i la comunicació sigui fluïda; per això preveiem ser entre 15 i 30 persones. Aquests nombres però, són revisables d’acord a les oportunitats concretes que se’ns presentin i a la seva viabilitat econòmica.

Ens definim com un projecte sènior, però oberts a la intergeneracionalitat si les circumstàncies concretes així ho faciliten (suport d’ajuntament, tipus de solar, normativa, …).


On s’ubica el nostre projecte?

La nostra primera opció és viure en un poble de Mallorca, ben comunicat i amb tots els serveis bàsics a l’abast, en un entorn natural amable.

Les característiques físiques atendran als següents elements:

  • La construcció o rehabilitació de la casa serà amb criteris de sostenibilitat bioclimàtica.
  • Els espais comuns inclouran cuina, menjador, sala polivalent, taller, jardí i hort, bugaderia, espai per convidats i/o persones col·laboradores.
  • Els espais privats previst són de dues tipologies: uns de 40m2 i altres de 50m2 i disposaran de dormitori, bany i sala d’estar amb cuina.


  Com imaginem el nostre projecte?

  Volem crear una comunitat intencional de persones lliurement compromeses en la participació i el suport mutu, comptant amb l’assistència professional de forma adaptativa i d’acord a les necessitats que es vagin presentant.

  Propugnam l’atenció integral, continuada i centrada en les necessitats de les persones sòcies al llarg del darrer període de les seves vides, a través de la promoció de l’autonomia personal, la prevenció de situacions de dependència i l’atenció a aquesta quan es faci necessària.

  No es contempla la sortida de la comunitat a causa d’una possible dependència sobrevinguda; el nostre projecte és finalista i vol evitar la institucionalització de les persones sòcies, per greu que pugui ser el seu grau de dependència.

  Altres experiències demostren que una vellesa activa, autogestionada i en comunitat milloren notablement la qualitat de vida, retardant, si més no, el deteriorament físic i cognitiu.

  Elements que defineixen el nostre projecte:

   • El model de cooperativa sense ànim de lucre.
   • Propietat cooperativa.
   • Autopromoció i responsabilitat liderada per les persones sòcies.
   • Participació de totes les sòcies en la gestió i presa de decisions de la cooperativa.
   • Finançament col·lectiu, sense retorns de quotes mensuals.
   • Assequibilitat progressiva al llarg del temps, mantenint la quantia de les aportacions inicials, amb només l’increment del preu del diner.
   • Corresponsabilitat amb l’entorn: vinculació al territori, eficiència i sostenibilitat ambiental i consum responsable i de proximitat.
   • Contribució al foment i difusió del model.
   • Col·laboració públic-cooperativa.

   Si vols conèixer-nos més a fons, pots descarregar-te el dossier informatiu del nostre grup.


Enllaços d'interés