Fraggle Coop som una associació que té com a finalitat la constitució d’una cooperativa d’habitatge per proveir d’una llar digna i estable a les sòcies i, alhora, promoure el model d’habitatge cooperatiu.  Actualment som 10 UEC’s (Unitats Efectives de Convivència) que sumen un total 14 adults entre 35 i 45 anys, i 5 menors.

Fraggle Coop

Amb aquesta iniciativa volem fomentar també un model de vida comunitari i basat en els valors de l’economia feminista, que s’allunyi de la vida atomitzada i impersonal que sol poblar les ciutats, sense renunciar a la privacitat personal.  Volem un model d’habitatge energèticament eficient i sostenible i responsable amb el medi ambient. A més a més, volem incorporar una mirada a futur que afavoreix la reproducció d’un model d’accés a l’habitatge que sigui una alternativa a la mercantilització i l’especulació immobiliària. Per tot això, volem associar-nos amb altres cooperatives que defensin principis similars i, com ja hem mencionat a l’inici, ajudar a impulsar noves experiències.