Avui dia es fa necessari trobar noves formes de viure degut als canvis demogràfics i socials que es van produint, com ara l’augment de l’esperança de vida, o la diversitat de famílies amb més llars unipersonals i monoparentals. També es dóna un menor nivell d’ingressos, el pressupost a nivell de Serveis Socials ha disminuït i alhora augmenta la tendència a la privatització de serveis i subministraments.
Considerem prioritari trobar sistemes per viure més sostenibles, practicar el consum responsable i tenir en compte l’esgotament dels recursos del planeta.

PER QUÈ EL COHABITATGE?

Volem construir un projecte col·lectiu que ens permeti una forma de vida centrada en les persones, sostenible en aspectes socials, ecològics i econòmics d’acord amb les nostres necessitats i valors. Volem una vida activa, combinant les relacions socials amb la independència personal, en una comunitat col·laborativa, amb esperit de bon veïnatge.

QUI SOM?

Ens hem trobat un grup de persones, majors de 50 anys, a les quals ens motiva i ens agrada la idea de viure en comunitat i de participar en un model d’habitatge no especulatiu. Apostem pel model de cessió d’ús i volem crear un projecte d’habitatge col·laboratiu que combina el respecte a la privacitat i la col·laboració entre els membres del grup. Amb aquest model no tenim la propietat sobre l’habitatge, sinó que tenim dret d’ús indefinit.

A la primavera del 2016 s’iniciaren les primeres trobades i reunions amb la intenció d’anar configurant i definint el que volem.

PROJECTE 

Ens plantegem crear i auto gestionar un conjunt d’habitatges en model de cessió d’ús que combinarà espais privats amb zones d’ús compartit. El desenvolupament de la construcció es farà a partir de paràmetres sostenibles i ecològics.

Volem viure en un medi rural, és a dir, en un entorn integrat en la natura, a Catalunya, al costat d’un municipi petit, per tal de poder accedir als serveis del poble i participar activament de la vida social i cultural d’aquest.

OBJECTIUS

 • Dissenyar el nostre projecte i gestionar-lo de forma participativa.
 • Construir un conjunt d’habitatges que comprendrà:
  • Espai privat: unes 20 unitats d’habitatge, de dimensions reduïdes amb serveis mínims: habitacions, cambra de bany, cuina – menjador i espai exterior (porxo, pati …)
  • Espai comunitari que inclourà: menjador comunitari, cuina, sala d’estar polivalent, sala de lectura, sala d’activitat física, taller de bricolatge, bugaderia, zona d’aparcament, jardí, hort, menjador exterior, habitatges per a amics i convidats o cures i assistència…
 • Aportar a la nostra qualitat de vida aspectes com la tranquil·litat, la privacitat, la seguretat, l’afecte, la companyia, la cooperació o el mateix fet de compartir. Sentir-nos part d’una comunitat orgànica on cadascú aporta la seva experiència vital i estendre la nostra participació a la vida del barri, del poble…
 • Desenvolupar col·lectivament una manera més sostenible de viure:
  • Sostenibilitat social
   • Gaudir de relacions de proximitat, on es vegin afavorits valors per tots compartits: col·laboració, companyia, ajuda mútua, activitats cultural i de lleure, etc.
   • Optimitzar els esforços mitjançant la bona gestió, el manteniment dels espais, compartir la gestió de les compres, etc.
  • Cures
   • Abordar la cura i l’envelliment de les persones des d’una posició més humana.
   • Fer un projecte el màxim de finalista possible, fins que sigui viable econòmicament
   • El projecte tindrà previst un itinerari per a cada persona segons les seves necessitats, per exemple, pactar l’entrada a la residència de la població de la persona de rurals que així ho decideixi, ella o la seva família. 
   • Per tal de fer front a les cures econòmiques proposem afegir una petita quota per fer caixa pel seu ajut.
   • Es propiciarà que tothom tingui el document de voluntats anticipades.
  • Sostenibilitat ecològica
   • Construirem un projecte el màxim ecològic possible, en equilibri amb la viabilitat econòmica.
   • Aplicar criteris de construcció responsable en tots els habitatges i instal·lacions, tenint en compte aspectes com l’orientació correcta, fons renovables d’energia…
   • Optimitzar espais i consums.
   • Aplicar hàbits d’estalvi energètic i de recursos, eficiència i reciclatge.
  • Sostenibilitat econòmica: per tal de reduir el consum, compartir instal·lacions, espais, subministraments, productes, serveis d’ús comú, etc.

LOCALITZACIÓ

Volem dur a terme el nostre projecte en un municipi de Catalunya, fora de l’àrea metropolitana de Barcelona i de qualsevol ciutat, amb una població d’entre 2000 i 7000 habitants en funció de les característiques i l’entorn.

El poble disposarà de:

  • Un centre de salut i hospital a prop (màxim 30 minuts en cotxe).
  • Serveis mínims: comerços, oferta cultural, biblioteca, farmàcia…
  • Un entorn de zona verda i no industrial, sense contaminació acústica.
  • Bona comunicació amb el centre de la població (màxim de 15 minuts a peu), per tal de poder accedir a tots els seus serveis i poder interaccionar amb la vida social i cultural de la població. 

  TIPOLOGIES DELS HABITATGES

  Tenim intenció de crear un disseny obert i amb un mínim d’impacte ecològic. Es tracta d’un conjunt de casetes autònomes bàsiques (si és possible econòmicament) i una altra construcció pels espais d’ús compartit, seguint els models moderns de les ecoviles. Volem construir sense barreres arquitectòniques, amb materials de bioconstrucció reciclables i tenint en compte l’eficiència energètica.

  MOBILITAT

  Hi haurà transport públic a l’abast i s’estudiaria la possibilitat de gestionar un transport col·lectiu propi. Ha d’estar ben comunicat amb un hospital, amb la capital de la comarca i amb Barcelona tant en cotxe com en transport públic.

  ECONOMIA

  El grup pot assumir:

   • Una quota inicial de 20.000 € per persona aproximadament. La quantitat dependrà directament de si el solar és cedit o comprat i de la qualitat del cost de construcció. També variarà depenent del nombre de membres de la unitat familiar i del barem que s’estableixi.
   • Una quota mensual de com a màxim 750 € per persona aproximadament. En aquesta quota hi ha comptabilitzades les despeses de les quotes d’ús, manteniment, solidaritat i administraments. Les quotes mensuals es regulen segons el nombre de membres de cada unitat familiar.

   Totes les persones que vulguin adscriure’s al grup rural han de poder aportar aquestes quotes.

   GOVERNANÇA: COM VOLEM FUNCIONAR

   Volem gestionar el nostre aplicant sistemes democràtics: consens, democràcia assembleària… en les decisions referents a l’organització, el funcionament dels espais, les activitats i els recursos econòmics i materials. En l’organització inclourem grups de treball.

   Per tal d’organitzar-nos de manera efectiva, hem format grups de treball: projecte, cohesió de grup i ubicació. Totes les persones membres del grup formen part d’algun grup de treball per tal d’anar assolint els objectius plantejats.

   En definitiva, el nostre projecte respon a la necessitat d’innovar la nostra forma de viure, de la constatació i el convenciment que és possible i necessària una forma de viure que ens aporti més satisfaccions i que tenim capacitat d’organitzar-nos per a trobar solucions creatives a les opcions que se’ns plantegen. Creiem en aquest projecte perquè satisfà les nostres necessitats afectives, materials i econòmiques.

   Creiem en aquest projecte perquè satisfà les nostres necessitats afectives, materials i econòmiques.

   Si vols contactar amb nosaltres, pots escriure a cohabitatgerural@gmail.com