Organització

Organigrama_web.JPG

L'Assemblea General Ordinària és l'òrgan de presa de decisions de la cooperativa. Els socis i sòcies tenen dret de participació i dret de vot.
La darrera AGO va ser el passat 20 d'Abril de 2017.

Consell Rector: Òrgan executiu de la cooperativa. Actualment el formen 6 socis i sòcies de la cooperativa escollits en Assemblea General. Es reuneixen quinzenalment. 

Membres del Consell Rector:

 • President: David Guàrdia

 • Vicepresident: Albert Gasch

 • Secretària: Rosalia Ribes

 • Tresorera: Esther Buide

 • Vocal: Ander Estébanez

 • Vocal: Jordi Carbó

A banda dels òrgans socials fonamentals, Sostre Cívic s’organitza amb diversos espais de treball i participació:

 • Àrees de treball: Participació, Comunicació, Hàbitat i arquitectura
 • Espais de coordinació i participació: trobades de grups de socis actius que treballen per l’activació de nous projectes d’habitatge cooperatiu, i les assemblees de col·laboradores
 • Comissions de seguiment dels processos de promoció d’habitatge cooperatiu.

Per donar suport a totes les tasques necessàries per la sostenibilitat i gestió de l’entitat es compta amb un equip tècnic:

 • Yabel Pérez, tècnic de suport a grups i gestió

 • Helena Trias, tècnica de difusió i divulgació 

 • Àngel Estèvez, tècnic d’arquitectura i patrimoni 

 • Núria Petit, tècnica de gestió i coordinació de projectes

 • Eulàlia Tubau, tècnica de participació i tasques administratives 

10.jpeg