Projectes

  • La Fàbrica del Catllar és un projecte impulsat conjuntament per les cooperatives La Fàbrica en Transició SCCL i Sostre Cívic SCCL, que col·laboren en la reactivació d'aquest patrimoni i es complementen amb l'objectiu de desenvolupar diferents iniciatives i usos a

  • Projecte d’habitatge col·lectiu a Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) sota el model de cessió d’ús, amb la col·laboració de l’

  •  

    Qui som?

    Cirerers el componem un grup de persones agrupades en diversos tipus de família o unitats de convivència, que tenim diferents edats i procedències.

  • Pomaret és un projecte de masoveria urbana situat al barri de Sarrià de Barcelona i el primer projecte de cohabitatge de l'entitat a la ciutat de Barcelona, i es va desenvolupar durant 7 anys, des de 2012 fins a 2019. 

  • Aquest projecte de la cooperativa és la primera iniciativa d’habitatge cooperatiu a Barcelona.

  • La Serreta consisteix en la construcció i la formació d’un projecte de convivència col·lectiva en un edifici d’Habitatges Cooperatiu en règim de Cessió d’Ús (HCCU) en sòl privat al municipi de Cardedeu. El projecte es desenvolupa al llarg d’un procés