3.04.2018

Comprem el solar de Cardedeu per impulsar el projecte de Cal Palé-La Serreta

La passada setmana es va fer efectiva la compra del solar de Cardedeu on s’impulsa el projecte de La Serreta. El projecte fa un pas més amb la compra i consolidació del solar. La cooperativa recupera així un solar de propietat privada garantint que amb la propietat cooperativa del sòl s’evitarà l’especulació i es podrà garantir el dret a l’habitatge de socis i sòcies de la cooperativa que constitueixen el grup impulsor del projecte.

El solar té una situació privilegiada al municipi de Cardedeu, al límit del parc agrari i del parc de la Serreta i proper a l’estació i al punt d’entrada al nucli del municipi.  Al solar s’hi construïrà un edifici d’habitatges cooperatius en règim de cessió d’ús de fins a 39 habitatges de diferents dimensions i amb l’aposta pel cohabitatge amb el disseny de grans zones d’espais comuns. El projecte també aposta per la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Durant el mes de febrer es va dur a terme el procés de constitució i consolidació del grup impulsor del projecte i en els propers mesos es durà a terme la definició del projecte i el disseny dels espais a través d’un procés participatiu entre el grup impulsor i els equips tècnics del projecte col·lectiu per donar resposta a les necessitats individuals i col·lectives.

Aquest projecte significa un enfortiment del model i de la cooperativa per la recuperació de patrimoni privat, la capitalització i la implantació al territori del model.