TRANSPARÈNCIA

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a continuació posem a la teva disposició els següents documents sobre Sostre Cívic:


Informació institucional


Sostre Cívic formalment està constituïda per:

      • Sostre Cívic Associació: Inscrita amb número 29462 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 17 d’agost de 2004, i amb NIF G63542286. Des de l’11 de gener de 2012 ha estat declarada entitat d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. Llegeix aquí els Estatus de Sostre Cívic Associació.
      • Sostre Cívic SCCL: Inscrita amb número 13.917 al Registre de Cooperatives de Barcelona en data 28 de setembre de 2010, amb NIF F65347858. Els Estatuts Socials de la cooperativa es van actualitzar i aprovar en Assemblea General Extraordinària el desembre de 2017. Els Estatuts responen al model de cessió d’ús i s’ajusten a la llei catalana de cooperatives actual. Llegeix aquí els Estatuts Socials de Sostre Cívic.

Balanç social: informe de resultats

El Balanç social és una eina facilitada per la XES per mesurar que les entitats compleixen amb els estàndards ètics de l’economia social i solidària.

A continuació pots trobar els informes de resultats de Sostre Cívic:

>> Balanç Social 2020
>> Balanç Social 2019
>> Balanç Social 2018
>> Balanç Social 2017
>> Balanç Social 2016
>> Balanç Social 2015


Informació econòmica

COOPERATIVA: Dades econòmiques de 2019 (*pendent de validació per l’auditoria)

*Tots els càrrecs dels òrgans de direcció i representació no reben retribucions econòmiques pel desenvolupament de les seves funcions.

 

Pots consultar a continuació els informes d’auditoria independent dels comptes anuals:

I també la relació d’ajuts i subvencions rebudes per la nostra entitat:

>> Ajuts i subvencions 2020Memòries anuals


Com han avançat els diferents projectes? Quina ha estat l’evolució de la base social de Sostre Cívic? A la memòria recollim les dades més importants de cada any!

Memòria 2017 - Sostre Cívic      Portada de la memòria 2018 de Sostre Cívic     


Plans de Treball


El Pla de Treball és aprovat per l’Assemblea General i defineix les directrius i objectius d’actuació de l’entitat. Pots consultar els plans de treball de Sostre Cívic a continuació:

>> Pla de Treball 2017
>> Pla de Treball 2018-2019