29.06.2020

Vols treballar a La Constructiva? Busquem cap d’obra!

T’agrada el nostre projecte i creus en el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús? És el teu moment per començar a treballar amb nosaltres i contribuir a fer-ho possible!

La Constructiva, constructora cooperativa SCCL, és una cooperativa de serveis, impulsada per Sostre Cívic, per a la construcció i gestió d’edificis d’habitatges cooperatius en règim de cessió d’ús.

Entre d’altres, La Constructiva s’encarrega de la posada a punt dels habitatges que adquireix Sostre Cívic, tot fent petites obres de reforma i manteniment de les instal·lacions per disposar dels habitatges en plenes condicions. Alhora també s’encarrega de la gestió de les incidències i reparacions dels habitatges en ús de Sostre Cívic.

Cap d’obra d’edificació d’habitatges plurifamiliars

Per tot això, s’ha obert un procés de selecció per contractar una persona encarregada de desenvolupar les tasques de cap d’obra, amb experiència demostrable, i amb les següents funcions:

  • Planificació inicial d’implantació d’obres (abassegaments, zones de treball, casetes, grues, etc.) i la seva evolució en el transcurs de les obres.
  • Planificació de les necessitats de disponibilitat de materials per a l’execució de les unitats de l’obra en curs i gestió d’aprovisionament en coordinació amb encarregat i subcontractistes.
  • Contractació dels diferents oficis, materials i empreses de servei necessàries.
  • Negociació amb els subcontractistes per a l’execució de les unitats d’obra.
  • Supervisió de valorades de subcontractistes.
  • Acompliment del projecte i les instruccions rebudes en allò referent a producció, qualitat, medi ambient i seguretat.
  • Tracte amb propietats, direccions d’obra, proveïdors i subcontractistes.
  • Elaboració d’informes de seguiment periòdics i reportar tancaments i balanç d’obra.

  Si hi tens interès, en aquest enllaç trobaràs tota la informació de l’oferta, amb més detalls dels requisits i les característiques del lloc de feina.

  Envia el teu currículum a info@laconstructiva.coop i omple aquest formulari fins el 12 de juliol