Grups sèniors

Els socis i sòcies que configuren el grup de Sèniors de Sostre Cívic. Els sèniors són persones majors de 55 anys que s'agrupen per desenvolupar un projecte col·lectiu per una vellesa activa i autogestionada en un model de cohabitatge en el marc de la cooperativa.

Can 70 (Barcelona):  Grup sènior de 17 socis de la ciutat de Barcelona amb un projecte de cohabitatge per una vellesa autogestionada.

Grup Rurals (Catalunya): Grup sènior de 18 membres amb un projecte col·lectiu de nova planta a uns 40km de Barcelona amb la intenció d’adquisició o cessió d’un solar.

Cal Gramenet: Grup sènior de 23 membres veins i veïnes de Santa Coloma de Gramenet, amb trajectòria de lluita pels canvis socials a la ciutat. 

Girona 1.0 (Girona): Grup sènior de 14 membres en fase de consolidació i definició del projecte de cohabitatge a les comarques de Girona.

Walden XXI (Sant Feliu de Guíxols - Girona): Grup llavor del projecte col·lectiu al municipi de la Costa Brava. Estan impulsant un cohabitatge sènior en un patrimoni actualment en desús a St. Feliu de Guíxols.

Espai vida (Castellolí): Grup sènior que busca una oportunitat de patrimoni a l'Anoia per anar a viure en habitatges adaptats i espais comunitaris col·lectius per dur-hi a terme activitats i rebre les cures sanitràries.

Can 60 (Sabadell): Grup sènior ubicat a Sabadell

Cohabitatge Margalló (Castelldefels): Grup sènior motor per impulsar un cohabitatge per a la gent gran en un patrimoni del municipi