Aporta capital social i fes els nostres projectes d'habitatge cooperatiu replicables i més assequibles!

VOLS APORTAR CAPITAL SOCIAL?

Amb 20 anys de trajectòria, més de 1500 persones sòcies, 25 projectes (13 ja en convivència) i més de 175 habitatges ja en ús, Sostre Cívic ja ha assegurat que el nostre model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és una opció segura, viable i assequible per garantir el dret a l’habitatge. El projecte, però, ja té una dimensió considerable que necessita reforçar el seu nivell econòmic financer per créixer i garantir el salt d’escala necessari per arribar a àmplies capes de població del país. 

Mantenint la condició de cooperativa sense ànim de lucre, necessitem reforçar-nos financerament per créixer i garantir el salt d’escala necessari per ajudar als nous projectes i a la seva assequibilitat.


QUÈ ÉS EL CAPITAL SOCIAL VOLUNTARI?

És el capital que tota persona sòcia aporta voluntàriament a la cooperativa (és a dir, més enllà dels 100 € d’aportació inicial obligatòria). Per aquest capital es rep una remuneració anual del 3% anual, revisable per l’Assemblea general o acord del Consell Rector.

PUC DEMANAR EL RETORN DEL MEU CAPITAL?

Sí, amb els límits aprovats per la nostra Assemblea: es pot retornar en un màxim de 3 mesos i amb un límit de retorn total anual del 20% de les aportacions voluntàries.

QUÈ FAREM AMB AQUESTES APORTACIONS?

Per una banda, les aportacions serviran per enfortir financerament la cooperativa generant fons de tresoreria, aportant solvència de cara a entitats financeres i administracions. A més a més, ajudarà al desenvolupament de l’activitat diària de la cooperativa fomentant la replicabilitat de projectes i ajudant a la seva assequibilitat.

QUIN IMPORT PUC APORTAR?

El capital mínim són 1.000 € 

PUC RENUNCIAR ALS INTERESSOS DE LA MEVA APORTACIÓ?

Sí, es pot renunciar a cobrar interessos. D’aquesta manera contribueixes a enfortir financerament Sostre Cívic i a garantir el dret a l’habitatge.

QUIN RISC TÉ L’APORTACIÓ DE CAPITAL?

Sostre Cívic té una auditoria anual i un seguiment econòmic trimestral executat des de la Taula d’Economia òrgan delegat del Consell Rector. Això evita, precisament, entrar en situacions de risc. El capital voluntari es considera deute subordinat i això vol dir que, en una hipotètica crisi, l’ordre de pagament de deutes seria: primer l’Administració, treballadors/es, crèdits i préstecs, títols participatius, després el capital social voluntari i finalment el capital social obligatori.

Per més informació podeu contactar amb nosaltres a info@sostrecivic.cat

+MERCAT SOCIAL

Fomentem el mercat social i l’economia solidària (ESS) contractant tots els serveis i proveïdors amb altres cooperatives sense ànim de lucre.

+INCLUSIÓ

Reservem habitatges per col·lectius vulnerables, al costat d’entitats com Punt de Referència o ajuntaments per a casos d’emergència, com a Palafrugell.

+ASSEQUIBLE

Reduint els costos i fem habitatges a preu estable fora del mercat. Ens financem amb banca ètica i cooperativa, a més de suport públic. Pots consultar els nostres comptes aquí.

+SOSTENIBLES

Monitoren les instal·lacions de tots els projectes per tal de reduir el consum d’energia i caminar cap a un habitatge més assequible i sostenible.


Informa’t

Si teniu cap pregunta, si us plau, escriviu-nos a: tornassol@sostrecivic.cat

Difón

Ajudeu-nos a arribar a més gent, compartiu aquesta pàgina i seguiu-nos a Twitter: @sostrecivic