QUI SOM

A Sostre Cívic apostem per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a alternativa per accedir a l’habitatge, ja que garanteix el dret a l’habitatge a llarg termini i surt del model actual que impulsa la propietat privada com a règim majoritari de tinença. Amb la cessió d’ús, la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en l’entitat, i les persones sòcies tenen el dret de viure indefinidament en els habitatges cooperatius.


L'associació

 

Sostre Cívic neix l’any 2004 amb forma d’associació. És l’entitat pionera al país en el foment de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i esdevé l’espai de participació d’un seguit de persones que, de manera voluntària, volen promoure una alternativa d’accés i de tinença a Catalunya.

Sessió informativa mensual | Espai Línia

L’associació té per objecte social la difusió i promoció del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i el suport als projectes d’habitatge cooperatiu existents, així com la promoció, en general, d’un nou model d’accés a l’habitatge que sigui accessible econòmicament i sense entrar en el mercat especulatiu.

  • Divulguem el model mitjançant l’organització i participació en esdeveniments i la creació de materials divulgatius.
  • Incidim en el canvi de polítiques públiques relacionades amb l’habitatge.
  • Treballem en xarxa amb entitats de l’àmbit de l’economia social i solidària.

En general, les activitats de l’associació es desenvolupen de forma oberta i s’adrecen a un públic ampli i són finançades per les aportacions de les persones sòcies i amb el suport de l’administració mitjançant subvencions públiques.


La cooperativa

 

Sostre Cívic va néixer com a associació en un context on l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús era gairebé desconegut a Catalunya, i amb l’objectiu de difondre i promocionar aquest model entre les administracions públiques, les entitats de l’ESS i el conjunt de la població general.

El 2010, sis anys després de la seva creació, es constitueix la cooperativa homònima en copsar la necessitat de tenir una entitat jurídica que permeti la promoció dels primers projectes d’habitatge cooperatiu.

Sostre Cívic: Assemblea General Extraordinària 2019

Assemblea General Extraordinària | Febrer de 2019

Actualment, som més 1500 persones sòcies, amb 28 projectes (13 ja en convivència i 15 en desenvolupament) i 180 habitatges en ús. A més, impulsem la creació de nous projectes mitjançant el suport i acompanyament a les persones i grups llavor, i donem resposta a demandes i propostes de col·laboració de tercers, especialment ajuntaments.


UNA COOPERATIVA PER PROJECTES

Sostre Cívic és la primera cooperativa per projectes creada a Catalunya! Promovem diversos projectes d’habitatge cooperatiu i tots ells s’inclouen dins del mateix paraigües de Sostre Cívic.

Cada projecte es gestiona de forma independent i té la seva pròpia assemblea. A més, tenen una gestió econòmica i un finançament separats, i els riscos no es comparteixen entre els diferents projectes de la cooperativa. L’autonomia de cada projecte està blindada pels estatuts i per la Llei de cooperatives de Catalunya (article 126).

Infografia estructura Sostre Cívic

Els aspectes clau del model estan regulats als estatus generals de la cooperativa, i qualsevol modificació s’ha d’aprovar en Assemblea general.


Per què hem triat aquest model?

  • Per facilitar la creació de nous projectes. La promoció d’un nou projecte en una cooperativa ja existent és un procés més senzill ja que no cal realitzar uns nous estatuts ni constituir una nova cooperativa. S’estalvia tant la gestió com les despeses vinculades a aquest tràmit.
  • Per blindar el model a llarg termini, evitant la venda de patrimoni o l’especulació amb l’habitatge. En el cas que es vulgui vendre algun edifici de la cooperativa, és indispensable que la venda s’aprovi per majoria en l’Assemblea general, on hi participa el conjunt de les persones sòcies de Sostre Cívic i no només les del projecte concret.
  • Per crear una xarxa de suport mutu entre projectes, i permetre la mobilitat de les sòcies d’un projecte a un altre. Els projectes poden compartir experiències i coneixements, realitzar activitats conjuntes i establir mecanismes de suport. A més, l’estructura tècnica interna compartida evita l’externalització d’algunes tasques, redueix les despeses i facilita les gestions en les diferents fases del projecte d’habitatge cooperatiu.
  • Per assegurar la replicabilitat del model i la seva sostenibilitat a llarg termini. Un cop finalitzat el retorn del crèdit, les persones usuàries passen a abonar una quota més baixa i referenciada en un indicador públic (actualment és un percentatge del preu d’HPO de lloguer), que inclou el manteniment i els serveis de l’edifici, així com també es destina una part d’aquesta a la replicabilitat del model i al finançament de nous projectes.


Missió i visió

 

A l’Assemblea General Ordinària del 30 de juny de 2023, les sòcies de Sostre Cívic vam ratificar el Pla Estratègic 2025, que guiarà el nostre creixement de manera sostenible i sostinguda i on es van definir la missió, visió i valors de la nostra entitat.

Assemblea General Ordinària | Juny de 2023

MISSIÓ

Oferim una alternativa d’habitatge a les persones mitjançant la promoció i gestió d’un parc propi d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promovent dinàmiques cooperatives entre les persones sòcies.

VISIÓ

Volem generar una transformació social incidint en un nou model d’habitatge a tot el territori català que sigui una alternativa estable i viable, sense ànim de lucre, no especulativa i amb dinàmiques cooperatives entre les persones sòcies.