Binisàvia


Habitatge col·laboratiu Binisàvia som un grup de persones grans residents a Menorca, autònomes i independents que ens hem organitzat en... Read more »

Gatzara Ecosocial


Som un grup de persones residents a l'illa d'Eivissa que tenim la necessitat de trobar un habitatge estable a un preu just i raonable.

La CooHBA


Som un grup de veïnes de Barberà del Vallès que el 2019 vam decidir posar fil a l’agulla per començar a construir un projecte d'habitatge cooperatiu.

Rurals


Volem construir un projecte col·lectiu per tenir una vida centrada en les persones.

Cal Gramenet


Som 23 veins i veïnes de Santa Coloma de Gramenet, amb trajectòria de lluita pel canvi social.

Lleida urbà


Volem promoure un projecte d'habitatge cooperatiu a Lleida, sostenible i auto-suficient.

Urbanitas


Ens vam conèixer a un taller a Sostre Cívic i volem viure en comunitat a Barcelona.

Can 70


Som un grup de persones grans que treballem per una alternativa al model actual d’envelliment.

Can Kafort


Som 7 adults i 2 nens que volem viure d'una manera més humana a la ciutat de Barcelona.

Ca Nostra


Tenim entre 30 i 40 anys, som de diferents parts del món, i busquem viure en comunitat a Barcelona.