COM FORMAR PART D’UN PROJECTE EXISTENT?

1. Fer-te'n soci/sòcia


Per poder formar part d’un grup o projecte existent de Sostre Cívic cal ser persona sòcia de la cooperativa.

Assemblea General Ordinària de 2019

Totes les persones sòcies de la cooperativa poden participar als diferents projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que promou l’entitat segons les característiques i criteris establerts i la regulació dels Estatuts Socials.

Pots tramitar la teva alta com a persona sòcia al següent formulari!


2. Conèixer els grups i projectes


Si estàs interessada en incorporar-te a un dels grups llavor o projectes que impulsem des de la cooperativa, caldrà primer de tot que et puguis informar sobre les seves característiques i les possibilitats d’incorporar-te.

Pots assistir a la xerrada informativa mensual per conèixer els projectes que impulsem o a les xerrades sèniors si estàs interessada en aquestes iniciatives en concret.

Sessió informativa oberta al Grup ECOS

Puntualment també organitzem xerrades sobre un determinat projecte quan hi ha un procés de constitució de grup o de la llista d’espera.

Consulta l’agenda per saber les dates de les properes xerrades!


3. Llista d'espera


Pel que fa als nostres projectes:

   • Projectes en fase d’impuls i desenvolupament: Aquests projectes tenen configurada una llista d’espera de persones sòcies expectants interessades que s’obre en moments puntuals, normalment quan el grup es constitueix o bé en el moment en que, a causa de baixes al projecte o per altres motius, cal omplir el grup en la seva totalitat. El procés de configuració d’aquesta llista té una durada determinada, que acostuma a ser d’entre 15 dies i un mes. Un cop configurada la llista, es comunica a les persones sòcies la seva possibilitat d’entrada al projecte segons l’ordre d’antiguitat de persona sòcia.
   • Projectes en fase de convivència: En el moment en que el grup està ple i s’inicia l’etapa de convivència, les llistes d’espera creades en fase de promoció s’eliminen. A partir de llavors, si es dóna una baixa al projecte, es comunicarà a totes les persones sòcies i es generarà una nova llista d’espera de persones sòcies expectants, que s’eliminarà un cop s’incorpori la nova persona o persones al projecte.

Pel que fa als grups llavor, la majoria estan tancats a l’espera de poder trobar un patrimoni. Serà en aquell moment de consolidació del projecte que molts d’ells incorporin noves persones sòcies. Busca quins dels nostres grups es troben oberts i buscant la incorporació de nous membres aquí, amb el filtre “Obert a nous membres”.

Si ets persona sòcia, podràs inscriure’t als processos oberts i consultar les llistes d’espera on estiguis registrada a través de La Interna, eina de gestió i comunicació de les sòcies.


4. Criteris d’incorporació


El criteri principal a l’hora de transmetre el dret de cessió d’ús d’un habitatge és l’ordre d’antiguitat a la llista d’espera de persones sòcies expectants.

Alguns projectes poden establir criteris específics d’accés per poder accedir al futur dret d’ús:

   • Per edat: Els projectes sèniors poden establir l’edat que han de tenir les persones sòcies per incorporar-se al projecte.
   • Criteris de la propietat del sòl: En el cas que el sòl sigui propietat d’una administració pública, aquesta pot establir una diversitat de criteris per tal que el projecte estigui alineat amb la política pública que es vol promoure. Es poden establir criteris amb relació al projecte de convivència, al lloc de residència de les futures persones usuàries, a la relació amb l’entorn, a l’eficiència energètica de l’edifici o a la mixtura d’usos i de persones usuàries, entre molts d’altres.
   • Requisits de protecció oficial: En el cas que el projecte es s’ubiqui en un sòl o edifici destinat a habitatge amb protecció oficial, cal que les persones que hi visquin compleixin els requisits per accedir a aquest tipus d’habitatges i que s’inscriguin al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. Els requisits que s’exigeixen per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment que es presenta la sol·licitud d’inscripció i s’han de mantenir al llarg de tot el període fins a l’entrada a viure.

Consulta els requisits d’habitatge amb protecció oficial de la Generalitat de Catalunya per saber-ne més


5. Noves incorporacions


Si estàs registrada en una de les llistes d’espera, és probable que en algun moment et truquem per incorporar-te al grup del projecte segons el següent procés:

 1. Notificació de la possibilitat d’incorporar-te via correu electrònic o telèfon.
 2. Confirmació d’incorporació amb la primera aportació de capital social de 1.500€, retornable en cas de baixa.
 3. Signatura de l’acord d’incorporació al projecte.
 4. Incorporació a les assemblees del projecte.
Pati Princesa49

Pati interior de Princesa49

Cal tenir en compte que els projectes en fase més avançada (en fase de projecte bàsic, executiu o obres) requereixen una major aportació inicial d’entrada en el moment d’incorporar-s’hi, que varia segons el projecte i el moment d’incorporació.


6. Projectes amb vacants

 

Només les persones sòcies poden participar en tots els projectes de la cooperativa en el moment en què hi hagi una baixa i s’obrin processos de noves incorporacions, o formant part de les llistes d’espera que s’obren periòdicament a través de la plataforma La Interna.

Actualment, tenim algunes promocions amb habitatges vacants, i projectes amb inscripcions obertes per formar part del grup impulsor:


HABITATGES VACANTS

Valls

Impulsem el primer projecte d’habitatge social en règim cooperatiu en cessió d’ús de Valls, un edifici fins ara en desús i propietat d’una entitat financera que hem recuperat per oferir 13 habitatges en règim d’HPO.

És un edifici d’obra nova de 2009 que vam adquirir per tanteig i retracte, i que el 2022 vam rehabilitar. Consta d’habitatges d’1 a 3 habitacions, i 5 d’ells són d’accés preferent per col·lectius específics: joves de menys de 30 anys, gent gran i famílies monoparentals.

Dossier informatiu
Web del projecte i formulari d’inscripcions

La Sala

Conjuntament amb l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, impulsem el primer projecte d’habitatge cooperatiu específicament pel jovent al país.

Si tens entre 18 i 35 anys, i vols que la teva primera casa sigui assequible, sostenible i per a tota la vida… aquest és el teu projecte!

Dossier informatiu
Web del projecte i formulari d’inscripcions

Mur

El març de 2019 Sostre Cívic vam adquirir, a través de l’exercici del dret a tanteig i retracte, un immoble de 14 habitatges al barri de La Vila de Martorell: el projecte Mur.

Si vols accedir al procés d’inscripcions per formar part dels habitatges del projecte de Martorell, cal ser persona sòcia de la cooperativa.

Dossier informatiu
Web del projecte i formulari 

 


INCORPORACIONS AL GRUP IMPULSOR

Treballem en la promoció de diferents projectes d’habitatge cooperatiu, per fer créixer l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús! Actualment, et pots incorporar als grups impulsors dels següents projectes. Es tracta de projectes en diferent estat, des d’etapes inicials a projectes a punt de començar obres. Si busques un projecte en construcció, això t’interessa 🙂

Palamós

Obrim inscripcions per formar part del nou projecte d’habitatge cooperatiu a Palamós! Es planteja la construcció d’un edifici de 34 habitatges d’una a tres habitacions, amb prioritat pel jovent de menys de 35 anys, la gent gran de més de 65 i famílies monoparentals.

Dossier informatiu
Web del projecte i formulari d’inscripcions

Walden XXI (sènior)

Si ets persona sòcia de la nostra cooperativa i tens entre 55 i 70 anys, et pots inscriure ara a les vacants del projecte d’habitatge cooperatiu sènior Walden XXI, a Sant Feliu de Guíxols. Pots accedir al formulari d’inscripció aquí.

Si no et soci, però hi estàs interessat/interessada i vols més informació, pots escriure a info@walden21.sostrecivic.cat

Solterra  (sènior)

Volem fer realitat un nou projecte sènior a Sant Hilari Sacalm, i busquem persones per poder tirar-lo endavant!

Es tracta de la rehabilitació de l’antic hotel Solterra per fer-ne 30-35 allotjaments complets (cuina, sala, bany, habitacions…), i espais col·lectius complementaris per l’ús de tota la comunitat.

En aquesta pàgina trobaràs tota la informació sobre el projecte i com inscriure’t.