COM FORMAR PART D’UN PROJECTE EXISTENT?

1. Fer-te'n soci/sòcia


Per poder formar part d’un grup o projecte existent de Sostre Cívic cal ser persona sòcia de la cooperativa.

Assemblea General Ordinària de 2019

Totes les persones sòcies de la cooperativa poden participar als diferents projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que promou l’entitat segons les característiques i criteris establerts i la regulació dels Estatuts Socials.

Pots tramitar la teva alta com a persona sòcia al següent formulari!


2. Conèixer els grups i projectes


Pots consultar en aquesta pàgina quines promocions tenim amb habitatges vacants, o quins projectes tenen les inscripcions obertes per formar part del grup impulsor.

També et recomanem assistir a la xerrada informativa mensual per conèixer els projectes que impulsem i com funcionem a Sostre Cívic. Puntualment també organitzem xerrades sobre un determinat projecte quan hi ha un procés de constitució de grup o de la llista d’espera.

Sessió informativa oberta al Grup ECOS

Consulta l’agenda per saber les dates de les properes xerrades!


3. Llista d'espera


Pel que fa als nostres projectes:

   • Projectes en fase d’impuls i desenvolupament: Aquests projectes tenen configurada una llista d’espera de persones sòcies expectants interessades que s’obre en moments puntuals, normalment quan el grup es constitueix o bé en el moment que, a causa de baixes al projecte o per altres motius, cal omplir el grup en la seva totalitat. El procés de configuració d’aquesta llista té una durada determinada, que acostuma a ser d’entre 15 dies i un mes. Un cop configurada la llista, es comunica a les persones sòcies la seva possibilitat d’entrada al projecte segons l’ordre d’antiguitat de persona sòcia. Si un projecte en desenvolupament no està obert a noves incorporacions ni té llista d’espera, podràs subscriure-t’hi com a persona interessada a la pàgina del projecte. D’aquesta manera rebràs l’avís d’obertura d’inscripcions directament al teu correu. Aquesta subscripció, però, és merament informativa.
   • Projectes en fase de convivència: En el moment que el grup està ple i s’inicia l’etapa de convivència, les llistes d’espera creades en fase de promoció s’eliminen. A partir de llavors, si es dona una baixa al projecte, es comunicarà a totes les persones sòcies i es generarà una nova llista d’espera de persones sòcies expectants, que s’eliminarà un cop s’incorpori la nova persona o persones al projecte.

Pel que fa als grups llavor, la majoria estan tancats a l’espera de poder trobar un patrimoni. Serà en aquell moment de consolidació del projecte que molts d’ells incorporin noves persones sòcies. Busca quins dels nostres grups es troben oberts i buscant la incorporació de nous membres aquí, amb el filtre “Obert a nous membres”.

Si ets persona sòcia, podràs inscriure’t als processos oberts i consultar les llistes d’espera on estiguis registrada a través de La Interna, eina de gestió i comunicació de les sòcies.


4. Criteris d’incorporació


El criteri principal a l’hora de transmetre el dret de cessió d’ús d’un habitatge és l’ordre d’antiguitat a la llista d’espera de persones sòcies expectants.

Alguns projectes poden establir criteris específics d’accés per poder accedir al futur dret d’ús:

   • Per edat: Els projectes sèniors poden establir l’edat que han de tenir les persones sòcies per incorporar-se al projecte.
   • Criteris de la propietat del sòl: En el cas que el sòl sigui propietat d’una administració pública, aquesta pot establir una diversitat de criteris per tal que el projecte estigui alineat amb la política pública que es vol promoure. Es poden establir criteris amb relació al projecte de convivència, al lloc de residència de les futures persones usuàries, a la relació amb l’entorn, a l’eficiència energètica de l’edifici o a la mixtura d’usos i de persones usuàries, entre molts d’altres.
   • Requisits de protecció oficial: En el cas que el projecte es s’ubiqui en un sòl o edifici destinat a habitatge amb protecció oficial, cal que les persones que hi visquin compleixin els requisits per accedir a aquest tipus d’habitatges i que s’inscriguin al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. Els requisits que s’exigeixen per ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment que es presenta la sol·licitud d’inscripció i s’han de mantenir al llarg de tot el període fins a l’entrada a viure.

Consulta els requisits d’habitatge amb protecció oficial de la Generalitat de Catalunya per saber-ne més