VALORS

Els nostres valors són els principis fonamentals que ens inspiren per seguir treballant i guien el comportament i les decisions de la nostra cooperativa i els seus membres.

A l’Assemblea General Ordinària del 30 de juny de 2023, les sòcies de Sostre Cívic vam ratificar el Pla Estratègic 2025, que guiarà el nostre creixement de manera sostenible i sostinguda i on es van definir la missió, visió i valors de la nostra entitat. Te’ls expliquem a continuació:


Sostenibilitat i innovació

Treballem per desenvolupar dinàmiques cooperatives, on les persones satisfan les seves necessitats d’habitatge d’una manera assequible i estable en el temps. Treballem per buscar alternatives d’accés a l’habitatge. 


Compromís amb l'entorn

Vetllem pel respecte del medi ambient i la cura de l’entorn. Desenvolupem projectes d’habitatge més humans i sostenibles tan internament dins el projecte d’habitatge generant dinàmiques comunitàries i suport mutu, com externament en l’entorn proper.

Incorporem així diferents línies a tots els nostres projectes:

  • Inclusió social: A Sostre Cívic reconeixem que la vulneració de dret a l’habitatge genera situacions d’especial vulnerabilitat i exclusió social que no afecten a la població per igual. Per això treballem per promoure la inclusió i la diversitat social amb diferents accions:
    • Reservem habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat als projectes de la cooperativa.
    • Establim convenis de col·laboració amb entitats que acompanyen les persones dels col·lectius vulnerables.
    • Gestionem habitatges de la Mesa d’emergències de la Generalitat, amb conveni amb els Serveis socials bàsics del municipi.
  • Sostenibilitat ambiental: Treballem per una transició energética, que veiem no només desitjable, sinó inevitable. Apliquem criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en la construcció i ús dels edificis amb els objectius de reduir el consums, l’impacte ambiental, i l’ús d’energies renovables. L’ús d’instal·lacions centralitzades, el monitoratge telemàtic dels consums i instal·lacions, i la producció elèctrica amb plaques fotovoltaiques permeten aconseguir-los.


Gestió democràtica

 

La governança democràtica és un dels pilars de Sostre Cívic. Per això disposem de diferents espais on les persones sòcies poden participar activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions de la cooperativa i dels seus projectes d’habitatge. 

L’any 2022, després d’un procés de reflexió interna per millorar la governança de Sostre Cívic, s’incorporen nous espais de participació com el Consell de Projectes i l’Assemblea de Sòcies de Treball, i es revisen els espais i òrgans que ja existien per millorar-ne el funcionament i millorar la participació i l’equilibri entre les diferents tipologies de persones sòcies. 

 Consulta els espais de governança i participació de Sostre Cívic


Intercooperació

 

Sostre Cívic forma part de diversos espais i xarxes de l’economia social i l’àmbit de l’habitatge. Treballem conjuntament amb altres organitzacions amb qui compartim valors, principis i objectius per transformar el model d’habitatge a Catalunya.

El treball en xarxa, la col·laboració, el suport mutu i el vincle amb altres és una forma de treball present en els nostres projectes.

Promovem el cooperativisme en la forma d’habitar i d’organitzar-nos com a entitat, però també a través de la demanda, consum i ús de serveis i productes proveïts per actors de l’economia social.

Vols saber amb quines entitats intercooperem?