PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ BÀSICA


El responsable de les dades facilitades és Sostre Cívic, SCCL. La finalitat i legitimació d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies interessades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o contractual. Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com altres drets que s’expliquen en la informació addicional.


INFORMACIÓ ADDICIONAL


RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: Sostre Cívic, SCCL, amb CIF F65347858.
Direcció postal: c. Casp, 43 baixos. Barcelona (08010).
Telèfon: 93 399 69 60
Correu electrònic: info_pd@sostrecivic.cat

Us informem que les dades de caràcter personal facilitades per les persones interessades seran introduïdes en els fitxers responsabilitat de SOSTRE CÍVIC, SCCL, i que es gestionaran de conformitat amb la normativa vigent, garantint la seguretat de les seves dades i el ple exercici dels seus drets. 

És important que si ens faciliteu les vostres dades, aquestes siguin certes i exactes, ja que es consideraran com a tal un cop facilitades. En cas d’inexactitud o modificació cal que ens ho comuniqueu per ser actualitzades. Igualment, SOSTRE CÍVIC, SCCL es compromet a complir amb el seu deure de confidencialitat i secret professional, inclús encara que hagi finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament. 


FINALITAT

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
A Sostre Cívic, SCCL tractem les dades que ens faciliten les persones interessades a través dels formularis disposats a tal efecte a la nostra pàgina web o qualsevol altra canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, amb totes o algunes de les finalitats següents: 

 • Gestionar i donar resposta a la subscripció i al procés de registre com a persona sòcia de la cooperativa.
 • Gestionar i donar resposta, segons petició, a consultes generals que l’interessat plantegi sobre l’activitat de l’entitat.
 • Gestionar l’enviament del butlletí al qual la persona interessada es subscrigui.
 • I, en general, dur a terme totes les accions necessàries per a poder respondre als diferents tràmits i accions que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció en la nostra web, així com les obligacions legals que s’hi derivin. 

Les dades de caràcter personal objecte de tractament no s’utilitzaran per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals hagin estat recollides. No es considera incompatible el tractament posterior d’aquestes dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

En cap cas les dades s’utilitzaran per a l’elaboració de perfils ni per prendre decisions automatitzades.

Durant quant temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, així com durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals que requereixin del tractament de dades, per complir amb raons d’interès públic, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions.


LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
La base legal per al tractament de les teves dades és: el compliment del contracte basant-se en la subscric pipo com a persona sòcia o interessada, o bé el consentiment individualitat.

El consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment per a totes o per algunes de les finalitats, si bé això no afectarà el tractament que puguem haver fet amb anterioritat.


DESTINATARIS

A quins destinataris se’ls hi comunicaran les seves dades?
Les dades de caràcter personal no es comunicaran a terceres persones sense el consentiment previ de la persona interessada, amb caràcter revocable. No obstant, les dades es podran comunicar:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de complir amb la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica basada en el finançament  (requisit contractual).
 • Prestacions de serveis de tercers necessaries pel compliment (notaries, advocats, registres de la propietat, entre d’altres).
 • Empreses del grup o vinculades amb Sostre cívic.

Previsió de transferències a tercers països: 

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Les dades de caràcter personal es poden veure sotmeses a transferències internacionals a través de l’ús de plataformes que tinguin els servidors fora de l’espai Unió Europea (serveis d’emmagatzematge en el núvol o plataformes de comunicació). Ens referim a prestadors de serveis ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) com ara Google, LLC, Drive, Dropbox, One Drive que podran accedir a les vostres dades de caràcter personal. Aquest tipus de prestadors de serveis es troben acollits a el “Privacy Shield” o escut de privacitat o mecanisme que el substitueixi  i, per tant, es troben obligats a protegir les seves dades personals d’acord amb una sèrie de normes de protecció i salvaguardes ben definides per la Unió Europea.

Per tant, fins i tot en l’ús d’aquests serveis, la transferència es realitza de forma segura i legal, d’acord a les polítiques de privacitat que ofereixen els serveis utilitzats.


DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a Sostre Cívic estem tractant dades personals que els incumbeixin, o no.

Amb caràcter merament informatiu, i per tant no substitueix els que et corresponen per dret, us exposem orientativament els seus drets:

 • Accedir a la informació sobre la finalitat, categories de dades, destinataris, terminis de conservació, l’exercici del dret a rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control així com conèixer l’origen de les dades i si existeixen decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
 • Sol·licitar la supressió de les dades un cop finalitzat el tractament o retirat el consentiment, entre altres causes. Tingues en compte que poden existir motius pels quals no es pugui eliminar les dades, per exemple, si existeix una obligació legal de conservació.
 • Dret a oposar-te a què les teves dades siguin tractades segons determinades circumstàncies i a causa de motius relacionats amb la teva vida privada.
 • Sol·licitar la limitació del tractament mentre es rectifica les dades o, en cas de sol·licitar l’oposició al tractament, mentre es verifica els motius d’aquesta sol·licitud. També és possible sol·licitar la limitació quan les dades no són necessàries per al Responsable però s’han de conservar per si requeriu de les mateixes per fer reclamacions.
 • Rebre en un format estructurat les vostres dades i/o sol·licitar la portabilitat de les mateixes que es traslladarien al nou responsable quan sigui possible segons circumstàncies i mitjans.
 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a  info_pd@sostrecivic.cat o C/ Casp 43. 08010 Barcelona.Si tens més interès en la matèria i en els teus drets pots consultar la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici) o de l’Àgencia Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)


PROCEDÈNCIA

Les dades personals que tractem a Sostre Cívic procedeixen directament de les persones interessades i persones sòcies de l’entitat, i que cedeixen voluntàriament.

El tipus de dades que es tracten són dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, correu electrònic, número de telèfon, imatge i veu).

Consulta el text normatiu:
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Et recomanem revisar la mateixa, i si t’has registrat i accedeixes al teu compte o perfil, se t’informará de les modificacions.