ORGANITZACIÓ

Una cooperativa per projectes


Sostre Cívic és la
primera cooperativa per projectes creada a Catalunya! Promovem diversos projectes d’habitatge cooperatiu i tots ells s’inclouen dins del mateix paraigües de Sostre Cívic.

Cada projecte es gestiona de forma independent i té la seva pròpia assemblea. A més, tenen una gestió econòmica i un finançament separats, i els riscos no es comparteixen entre els diferents projectes de la cooperativa. L’autonomia de cada projecte està blindada pels estatuts i per la Llei de cooperatives de Catalunya (article 126).

Infografia estructura Sostre Cívic

Els aspectes clau del model estan regulats als estatus generals de la cooperativa, i qualsevol modificació s’ha d’aprovar en Assemblea general.


Per què hem triat aquest model?

 • Per facilitar la creació de nous projectes. La promoció d’un nou projecte en una cooperativa ja existent és un procés més senzill ja que no cal realitzar uns nous estatuts ni constituir una nova cooperativa. S’estalvia tant la gestió com les despeses vinculades a aquest tràmit.
 • Per blindar el model a llarg termini, evitant la venda de patrimoni o l’especulació amb l’habitatge. En el cas que es vulgui vendre algun edifici de la cooperativa, és indispensable que la venda s’aprovi per majoria en l’Assemblea general, on hi participa el conjunt de les persones sòcies de Sostre Cívic i no només les del projecte concret.
 • Per crear una xarxa de suport mutu entre projectes, i permetre la mobilitat de les sòcies d’un projecte a un altre. Els projectes poden compartir experiències i coneixements, realitzar activitats conjuntes i establir mecanismes de suport. A més, l’estructura tècnica interna compartida evita l’externalització d’algunes tasques, redueix les despeses i facilita les gestions en les diferents fases del projecte d’habitatge cooperatiu.
 • Per assegurar la replicabilitat del model i la seva sostenibilitat a llarg termini. Un cop finalitzat el retorn del crèdit, les persones usuàries passen a abonar una quota més baixa i referenciada en un indicador públic (actualment és un percentatge del preu d’HPO de lloguer), que inclou el manteniment i els serveis de l’edifici, així com també es destina una part d’aquesta a la replicabilitat del model i al finançament de nous projectes.


Assemblea General


És l’espai
de presa de decisions de la cooperativa, l’òrgan d’expressió de la voluntat de totes les persones sòcies. La participació es fa a títol individual i es compta un vot per persona sòcia.

L’Assemblea General es convoca de manera ordinària un cop l’any per aprovar els comptes i el Pla de Treball, que defineix les directrius i objectius d’actuació de l’entitat, així com l’elecció de membres del Consell Rector de designació d’aquest òrgan.

Per més detalls sobre el funcionament de l’Assemblea de Sostre Cívic, pots consultar els nostres Estatuts.


Consell Rector


El Consell Rector és l’òrgan de representació i direcció de Sostre Cívic, i es reuneix mensualment. S’encarrega d’establir les directrius generals d’actuació de l’entitat, segons les línies i acords fixats per l’Assemblea general.

Els socis i sòcies que el conformen part poden haver estat escollits per elecció directa en l’Assemblea General o bé proposats pels diferents projectes d’habitatge. Els càrrecs tenen una durada màxima de cinc anys, i poden ser reelegits de forma successiva per períodes iguals de temps.

Des de juny de 2019 el Consell Rector està integrat per:Carlos Alcoba
Presidència


Rosalia Ribes
Vicepresidència


Ona Cornellà
SecretariaJoan Barba
Tresoreria

Martí Bayer
Vocal

Elsa Camí
Elsa Camí
VocalAnder EstebanezAnder Estebanez
Vocal

Ma Pilar LariosMa Pilar Larios
Vocal

Josep Maria RicartJosep Maria Ricart 
Vocal


Altres espais de participació


A Sostre Cívic comptem amb diversos espais i àrees on els socis i sòcies poden implicar-se activament i participar-hi.

  • Espai obert: Espai de debat i treball general de la cooperativa, obert a totes les persones sòcies i amb participació de caràcter individual. Es reuneix 3 cops l’any i trealitza les següents funcions:
   • Fer el seguiment de l’execució del Pla de treball i pressupost entre assemblees.
   • Debat, treball i reflexió sobre temàtiques d’especial rellevància i d’àmbit generals de la cooperativa.
  • Espai de grups: Espai de debat i treball obert exclusivament per a les sòcies dels grups consolidats i els projectes d’habitatge cooperatiu, per reflexionar sobre els temes que els afecten especialment.
  • Grups de treball: Espais de treball per abordar una temàtica o acció molt concreta en un període de treball curt. Són espais oberts als socis amb un perfil i motivacions sobre aquesta temàtica que puguin i vulguin impulsar aquest àmbit. Es convoquen segons les necessitats de l’entitat.

Si vols conèixer més sobre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i la nostra entitat però encara no ets soci o sòcia, pots participar a la sessió informativa oberta que fem mensualment per a persones interessades. Consulta a la nostra agenda quan fem la propera!


Equip tècnic


Per donar suport a totes les tasques necessàries per la sostenibilitat i gestió de l’entitat es compta amb un equip tècnic, que està coordinat pel Consell Rector i s’organitza en àrees de treball que responen als eixos del Pla de Treball anual.

 Àrea d’estructura i administracióEulàlia Tubau
Coordinació d’àrea


Marina Potrony
Suport a l’administració


Alícia Bolancé
Gestió econòmica i financera


Diana Amigó
Suport a l’administració

 

 Àrea de projectes d’habitatge cooperatiuYabel Pérez
Coordinació d’àrea


Mireia Masó 
Suport a la coordinació


Àngel Estévez
Coordinació de projectes
Eva Ortigosa
Coordinació de projectes


Arantxa García
Coordinació de projectes

 

  Àrea de model i incidènciaDavid Guàrdia
Coordinació d’àrea


Lucía Basulto
Comunicació, difusió i premsa


Mandi Domingo
Tècnica territorial a Girona