COM FUNCIONA EL MODEL?


El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús està molt estés en països com Dinamarca o Uruguai, i a Catalunya és impulsat des del 2004 per diferents entitats com Sostre Cívic.

Aquest model alternatiu d’accés i tinença a l’habitatge té dues característiques bàsiques que el diferencien d’altres tipus d’habitatge cooperatiu: la propietat col·lectiva i el dret d’ús.

 

Aquestes característiques estan vinculades a l’interès social, ja que les cooperatives en cessió d’ús es constitueixen, en essència, sense ànim de lucre, així, són les pròpies persones residents les qui en són propietàries. A més, integren la iniciativa pública i privada en un mercat no especulatiu.

PROPIETAT COL·LECTIVA

La cooperativa sempre és la titular dels habitatges i es crea amb voluntat de durada indefinida. No és possible, doncs, transformar el model per obtenir habitatges de propietat privada. La propietat col·lectiva evita l’especulació, ja que impossibilita el lucre individual a partir del lloguer o la venda de l’habitatge. A la vegada permet i fomenta la participació de les persones sòcies de la cooperativa, que en són també propietàries, a diferència d’un model en que la propietat és pública.

Propietat al model de cessió d'ús

En una cooperativa de cessió d’ús totes les persones residents formen part d’una organització democràtica i participativa.

CESSIÓ D’ÚS

Els habitatges es consideren un bé d’ús i les persones sòcies de la cooperativa poden gaudir-ne indefinidament o per un període molt llarg. Requereix una aportació inicial i el pagament de quotes mensuals que deriven dels costos d’adquisició, manteniment i funcionament del projecte d’habitatge cooperatiu, i no de la situació del mercat immobiliari.

Inversions en el model de cessió d'ús

Com la cessió d’ús s’estableix per un període de temps indefinit, les persones sòcies de la cooperativa hi poden viure al llarg de tota la vida. Això permet disposar d’un habitatge estable on desenvolupar un projecte de vida propi a llarg termini amb vincles al territori.

En projectes en què la propietat del sòl o l’edifici no és de la cooperativa, el període de la cessió d’ús pot estar limitat. En cas dels solars públics cedits amb dret de superfície el període és generalment de 75 anys.