PRINCIPIS DEL MODEL


La sectorial d’habitatge cooperatiu i transformador de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) agrupa diferents projectes i entitats que promouen el model cooperatiu en cessió d’ús amb l’impuls del mercat social compartint principis i valors.

Consulta els principis reguladors del model de la Sectorial d’habitatge de la XES, ratificats i aprovats per l’Assemblea General de Sostre Cívic.

A Sostre Cívic promovem un model transformador d’accés i tinença d’habitatge que es basa en els següents principis i valors:

NO LUCRE I PROPIETAT COL·LECTIVA

La propietat col·lectiva es manté al llarg del temps, amb durada indefinida i sense ànim de lucre. El finançament del projecte és col·lectiu, es limita el capital social retornable respecte el total de la inversió, i no hi ha recuperació de la quota d’ús per garantir-ne l’assequibilitat.

AUTOGESTIÓ I COMUNITAT

Les futures sòcies habitants col·lectivament lideren i es responsabilitzen del projecte, posant esforços en l’apoderament,  formació i presa de decisions durant tot el procés. La intenció és viure de manera més comunitària, mitjançant el suport mutu, la solidaritat i la relació amb l’entorn posant les persones i les seves necessitats al centre amb la possibilitat de compartir espais i serveis.

HABITATGE ASSEQUIBLE I INCLUSIU

El traspàs de l’ús de l’habitatge es fa a través de la cooperativa, amb criteris d’accés transparents. L’aportació inicial es limita per facilitar l’accés al projecte al llarg del temps. L’autopromoció permet reduir els costos de producció dels habitatges i els espais comuns i el disseny participatiu que doni resposta a les necessitats.

REPLICABILITAT I MERCAT SOCIAL

Mitjançant la intercooperació i la col·laboració amb altres entitats, projectes i iniciatives existents fomentem el mercat social i l’economia solidària (ESS). Compartim els coneixements amb el sector i l’entorn. A més, elaborem accions per fomentar i difondre el model entre les persones interessades i les administracions públiques.

SOSTENIBILITAT

Treballem en la lluita pel dret a l’habitatge, amb intencionalitat de coresponsabilitat amb l’entorn i vinculació al territori i apostem per la sostenibilitat mediambiental, l’eficiència energètica i la reducció dels consums.