PUBLICACIONS I DESCÀRREGUES


Publicacions pròpies

Aquí podràs descarregar de manera totalment gratuita documents d’elaboració pròpia per a ajudar-te a aprofundir en aquest món

Pòdcast Les Claus

Vuit episodis en sèrie radiofònica, per conèixer experiències d’habitatge cooperatiu i escoltar els consells dels experts a l’hora de començar un projecte.

Marc legal [2]

L’objectiu d’aquesta guia és explicar el marc legal que opera i regula l’àmbit de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

La masoveria urbana

Tota la informació necessària sobre aquest model basat en un acord entre propietàries i masoveres

Altres publicacions i descàrregues

Llibres

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Habitatge Barcelona 2015-2023. Barcelona (2023).

CHAPIN, Ross. Pocket neighborhoods: creating small-scale community in a large-scale world. Newtown, CT: Taunton Press (2011).

DURRETT, Charles. El manual del senior cohousing. Autonomía personal a través de la comunidad. Madrid: Dykinson (2015).

DURRETT, Charles; MCCAMANT, Katherine. Creating cohousing. Building sustainable communities. New Society Publishers (2011).

HAGBERT, Pernilla; GUTZON LARSEN, Henrik; THÖRN, Håkan; WASSHEDE, Cathrin. Contemporary Co-housing in Europe. Towards Sustainable Cities? London: Routledge (2020). [Barcelona: chapter 4]

PATTi, Daniella; POLYÁK, Levente. Funding the Cooperative City. (gratuït, en anglès)

PONCE, Juli; MOLTÓ, Josep María. Derecho a la vivienda y función social de la propiedad. Nuevas políticas públicas en el marco del servicio público de alojamiento. Pamplona: Editorial Aranzadi (2017).

TURMO, Raül. Andel: el model escandinau d’accés a l’habitatge. Barcelona: Fundació Jaume Bofill (2004).

Manuals

Manual del llogater. Barcelona: Fem Sant Antoni (2017).

Masoveria Urbana: guia metodològica. Serie Urbanisme i Habitatge 1, Col·lecció Eines. Barcelona: Diputació de Barcelona (2017).

Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. Barcelona: Celobert SCCL, Consell Nacional de Joventut de Catalunya (2014).