PUBLICACIONS I DESCÀRREGUES


Publicacions pròpies

Vols aprendre més sobre l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús?
Descarrega gratuïtament les nostres guies i manuals!

La masoveria urbana

Tota la informació necessària sobre aquest model basat en un acord entre propietàries i masoveres

Altres publicacions i descàrregues

Llibres

CHAPIN, Ross. Pocket neighborhoods: creating small-scale community in a large-scale world. Newtown, CT: Taunton Press (2011).

DURRETT, Charles. El manual del senior cohousing. Autonomía personal a través de la comunidad. Madrid: Dykinson (2015).

DURRETT, Charles; MCCAMANT, Katherine. Creating cohousing. Building sustainable communities. New Society Publishers (2011).

PATTi, Daniella; POLYÁK, Levente. Funding the Cooperative City. (gratuït, en anglès)

PONCE, Juli; MOLTÓ, Josep María. Derecho a la vivienda y función social de la propiedad. Nuevas políticas públicas en el marco del servicio público de alojamiento. Pamplona: Editorial Aranzadi (2017).

TURMO, Raül. Andel: el model escandinau d’accés a l’habitatge. Barcelona: Fundació Jaume Bofill (2004).

Manuals

Manual del llogater. Barcelona: Fem Sant Antoni (2017).

Masoveria Urbana: guia metodològica. Serie Urbanisme i Habitatge 1, Col·lecció Eines. Barcelona: Diputació de Barcelona (2017).

Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. Barcelona: Celobert SCCL, Consell Nacional de Joventut de Catalunya (2014).