OBJECTIUS

 1. Projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 2. Possibilitar l’accés a l’habitatge a persones que actualment ho tenen difícil. 
 3. Constituir una comunitat de convivència que sigui oberta, intergeneracional, diversa i inclusiva. 
 4. Constituir una comunitat de creixement orientada a la millora personal i a la creació de nous models de convivència i d’acció social.


MITJANS

Pel que fa a l’habitatge:

 • Una edificació (bloc de pisos, casa de pagès, cases prefabricades) per a 20 unitats de convivència, aproximadament
 • Espais privats i espais comuns per a la vida comunitària (rentador, sala polivalent, terrasses…) 
 • Comunitat formada per persones amb diferents situacions econòmiques, incloent persones que no poden accedir a un habitatge de mercat i persones que temporalment necessiten ser acollides.
 • Aportacions de capital inicial diferenciades, en funció de les possibilitats econòmiques de cadascú. 

Pel que fa a la unitat de convivència:

 • Establiment de relacions de confiança, compartir, cura mútua i cooperació
 • Col·laboració per posar a l’abast de tothom els espais, serveis i activitats que s’hi generin, desplegant i aprofitant les potencialitats de cadascú.
 • Organització fonamentada en una gestió compartida i lideratges nous, compartits i democràtics.
 • Acceptació de les dificultats, reptes i conflictes com a oportunitats de creixement i aprenentatge.

Pel que fa als valors de convivència:

 • El projecte ofereix possibilitats de creixement personal en un entorn d’auto-responsabilitat 
 • Demana un compromís i una adhesió a aquest ideari
 • Manifesta que, com a tal, no té cap adscripció política, religiosa o ideològica.