La Corrala som un grup de veïnes i veïns del barri de Poble Sec que ens vam començar a trobar l’any 2015 amb la intenció de donar una resposta col·lectiva a una de les necessitats més bàsiques que compartim: l’accés a l’habitatge.

Vam començar a treballar en la proposta de forma autònoma l’any 2015, però aviat ens vam incorporar a Sostre Cívic, que des d’aleshores ens han acompanyat i assessorat de manera regular.

Les diferents unitats familiars ens hem anat coneixent a través de les xarxes comunitàries i la forta activitat associativa del barri. Ja fa temps que el procés de gentrificació que s’està produint al Poble Sec dificulta que les veïnes puguin quedar-se durant llargs períodes de temps i mantenir vives les relacions que s’han anat teixint al llarg dels anys. Per això el nostre projecte és construir o rehabilitar un o diversos edificis que ens permetin construir una vida en comú i mantenir-nos arrelades al barri, sense perseguir l’acumulació de patrimoni.

A més valorem molt positivament l’oportunitat de repensar el model d’habitatge imperant, recuperant la idea de compartir més espais, subministraments i recursos. Fins i tot amb la idea d’incloure-hi usos que responguin a necessitats del barri si és possible. Fins ara hem explorat diversos solars buits i de propietat municipal al barri, però no hem aconseguit que entressin als concursos públics que s’han realitzat.