24.03.2023

El 2023 és l’any de la mobilitat sostenible a Sostre Cívic!


La mobilitat és avui un dels principals eixos de transformació urbana. Les crisis climàtica i energètica estan comportant un canvi de paradigma de la que ha estat una mobilitat molt centrada en la tinença del vehicle privat de combustió durant les darreres dècades. Els pròxims anys viurem una profunda transformació que, davant la dificultat de disposar d’un cotxe cada unitat de convivència, els sistemes de mobilitat compartida tindran una demanda en augment. És estratègic posicionar el sector de l’economia social en aquest àmbit i fer-ho en l’habitatge cooperatiu, tenint en compte el moment de creixement que el model viu actualment a Catalunya, és prioritari.

Tanmateix, la sostenibilitat mediambiental ja estat dels pilars de Sostre Cívic des del seu naixement, i així apareix recollit als Estatuts Socials de l’entitat (article 8). Volem avançar en aquesta línia, aprofitant que la nostra base social té una especial sensibilitat en poder compartir i mancomunar serveis de tota mena i fer créixer el consum responsable en altres àmbits de les seves vides (alimentació, tèxtil, mobilitat, energia, dades…).


Mobilitat compartida i sostenible

En aquest sentit, durant l’any 2023 i gràcies a Projectes Singulars, volem impulsar i instaurar la mobilitat sostenible als projectes d’habitatge cooperatiu que es troben, principalment, en fase de convivència o apunt d’entrar-hi. Es tracta del projecte Singulars – Noves infraestructures i serveis per la construcció de comunitats sostenibles, liderat per Sostre Cívic, juntament amb les entitats Biciclot i Som Connexió com agrupades i Som Mobilitat i Granollers Pedala com a col·laboradores. 

Les accions previstes són: 

  • Sensibilitzar i formar sobre el nou context de mobilitat, la mobilitat elèctrica compartida i l’ús de la bicicleta com a opció de mobilitat quotidiana.
  • Definir els criteris tècnics per a incorporar aparcaments segurs de bicicletes, cicles de càrrega i cotxes elèctrics en els processos de disseny de l’edificació.
  • Dissenyar un servei de connectivitat a internet per a col·lectivitats d’habitatge que sigui escalable. 
  • Definir i dissenyar un sistema de rènting – lloguer amb opció a compra de bicicletes i cicles de càrrega per a projectes d’habitatge cooperatiu que sigui replicable per a comunitats de veïns i veïnes.
  • Estudiar de forma personalitzada els models de bicicleta elèctrica i cicles de càrrega més adequats per a cada grup, a partir de sessions de treball i enquestes sobre necessitats de mobilitat.
  • Impulsar la generació de comunitats locals de vehicles compartits a partir de les cooperatives d’habitatge.
  • Crear espais de coordinació entre el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres projectes cooperatius estratègics per l’impuls a mitjà i llarg termini de comunitats i barris cooperatius, sostenibles i autosuficients, basats en la generació d’infraestructures cooperatives i la mancomunació de serveis.


Presentació als projectes d’habitatge cooperatiu

El passat 14 de març vam fer la sessió de presentació del projecte a l’espai comú de la Balma, amb la presència de sòcies de La Balma, Cirerers, Clau Mestra, Xicoira i Princesa49. Durant la trobada es va detallar la metodologia de treball per analitzar les diferents necessitats de mobilitat dels grups en convivència i el pla d’acció per implementar les mesures corresponents. 


Aquest anàlisis de mobilitat consistirà a estudiar el context i condicionants, hàbits de mobilitat, idees i propostes de transformació així com la predisposició al canvi en hàbits de mobilitat a través d’una dinàmica presencial, enquestes en línia i grups de treball. Un cop recollida la informació, es farà una proposta de mesures que es traslladaran als grups d’estudi i s’avaluarà la implementació de les mesures identificades.

Pel que fa al calendari, està previst fer aquestes sessions dinàmiques durant el mes d’abril, fer el buidatge d’informació durant el mes de maig i començar a implementar les propostes de mobilitat a partir del mes de juny.