28.08.2020

Apropem l’habitatge cooperatiu al jovent extutelat amb el Projecte Lliures


El nostre projecte “Llars cooperatives per jovent extutelat” que hem presentat conjuntament amb l’entitat Punt de Referència ha estat una de les 9 iniciatives seleccionades per rebre el suport de Lliures.

Es tracta d’un pas més per poder incorporar persones en situació d’especial vulnerabilitat en els projectes d’habitatge i aconseguir que el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús doni també resposta per l’accés i el dret a l’habitatge de les persones que viuen en una situació de mes vulnerabilitat. 


La inclusió social com a valor del nostre model

Des del naixement de Sostre Cívic, un dels nostres principis és la inclusió de les persones en situació d’especial vulnerabilitat, com queda ja manifest a l’article 14 dels Estatuts Socials.

En aquesta línia, l’Assemblea General del 2019 va aprovar una proposta d’acord sobre els pisos d’inclusió social que definia la quantitat d’habitatges per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat que cada projecte d’iniciativa general haurà de reservar segons la seva mida. Vam garantir així que, en els projectes a partir de 10 habitatges, hi hagi com a mínim un habitatge d’inclusió social, i 3 habitatges com a mínim als projectes que en tinguin més de 50.

A més, en aquest acord es marca com a objectiu general de la cooperativa que almenys el 5% del nostre parc d’habitatges total s’ha d’adreçar a persones en situació d’especial vulnerabilitat.

Per facilitar el compliment d’aquesta reserva, vam crear també un directori de possibles perfils a incorporar, així com d’entitats col·laboradores, altres recursos o programes públics que poden ser compatibles amb aquesta mesura, en faciliten la gestió i poden minimitzar l’impacte econòmic sobre el projecte.


Què és el Projecte Lliures?

És ara quan tota aquesta feina prèvia de definició i intencions es comença a materialitzar i fer realitat gràcies al Projecte Lliures! Lliures és una iniciativa que neix el 2016 per construir un fons solidari que doni suport als projectes que treballen per actuar contra el creixement i cronificació de la pobresa i exclusió social a Catalunya; impulsada per Coop 57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social).

Enguany, i amb la situació d’emergència social generada per la COVID-19, Lliures ha engegat una campanya de captació extraordinària per destinar els fons recaptats a projectes socials que combaten les mancances estructurals entre la població més vulnerable que aquesta crisi ha tornat a evidenciar. .  

Es van rebre 97 propostes, que van ser avaluades pels òrgans socials de Lliures, i han estat 9 finalment els projectes adjudicataris. Al costat de la nostra iniciativa, es troben propostes socials tan interessants com el Top Manta, del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, o La Troca, l’escola comunitària de persones adultes del barri de Sants.


Llars cooperatives per jovent extutelat

El jovent extutelat ha d’emancipar-se en un temps rècord amb un punt de partida molt fràgil: se’ls demana de fer-ho als divuit anys, mentre l’edat mitjana d’emancipació a Catalunya és de vint-i-nou. 

Amb aquest projecte volem apropar al jovent extutelat l’habitatge cooperatiu, que per la seva dimensió comunitària i per les seves possibilitats de desenvolupar-hi un projecte de vida a llarg termini, pot contribuir a donar resposta a aquestes situacions. El presentem de la mà de Punt de Referència, una associació que lluita per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu, garantint la igualtat d’oportunitats en la seva incorporació a la vida adulta. 

La proposta conjunta consisteix en, durant 75 anys, transformar un habitatge cooperatiu convencional d’algun dels nostres projectes en un habitatge que es destini a joves extutelats. Punt de Referència s’encarregarà de fer un acompanyament socioeducatiu als joves, que posteriorment s’incorporaran a la dinàmica de la nostra cooperativa, i formaran part de les comissions de treball i de l’assemblea del projecte d’habitatge.

Gràcies al finançament i suport de Lliures, aquesta serà la primera experiència en el sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que de caràcter permanent incorporarà persones que viuen en una situació de vulnerabilitat agreujada per una situació d’emergència. La voluntat no és la de donar resposta només per resoldre l’emergència, sinó que hi ha objectiu de permanència i de perdurabilitat. Aquest projecte redueix la barrera econòmica que dificulta l’accés a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a les persones amb menys recursos econòmics.