4.07.2019

Què és el Consell Rector?

El Consell Rector és l’òrgan de direcció i representació de l’entitat, i l’encarregat de l’execució del Pla de treball aprovat per l’Assemblea General. Es reuneix mensualment i els seus membres son socis i sòcies que poden haver estat triades per elecció directa en Assemblea General o pels projectes d’habitatge cooperatiu.

Pots consultar qui són els actuals membres del Consell Rector en aquest enllaç.