2.02.2023

Fundació Finances Ètiques s’incorpora com a nova sòcia col·laboradora de Sostre Cívic


L’acord suposa la inversió de 30.000 euros al capital social de la cooperativa.

Aquesta actuació forma part del fons d’impacte per a l’enfortiment de l’ESS, impulsat per Fundació Finances Ètiques i Ajuntament de Barcelona

Sostre Cívic és la primera entitat en la qual inverteix el fons d’impacte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Finances Ètiques. Fruit d’aquesta intervenció, Fundació Finances Ètiques s’incorpora com a sòcia col·laboradora de la cooperativa d’habitatges després de l’aportació de 30.000 euros al capital social de l’entitat. Aquesta inversió permetrà col·laborar en el desenvolupament estratègic i financer de la cooperativa, donant suport, en general, al seu objectiu social.

David Guàrdia, coordinador de projectes de la cooperativa, creu que la incorporació de la Fundació permetrà “diversificar la governança de la cooperativa i augmentar els socis col·laboradors de Sostre Cívic”. D’altra banda, “aporta expertesa tècnica, ja que a Sostre Cívic tenim importants reptes en l’àmbit financer i la Fundació Finanzas Eticas podrà participar dels espais de participació i decisió en aquest àmbit. En concret, preveiem incorporar-la en la taula d’economia, que és un espai de seguiment econòmic i financer de la cooperativa

El conveni suposa l’aportació tant de capital social obligatori per a adquirir la condició de sòcia col·laboradora de la cooperativa, com l’aportació voluntària al capital social dins de la campanya “Aporta capital social i fes els nostres projectes d’habitatge cooperatiu replicables i més assequibles, llançada el 2022 per Sostre Cívic. En total, 30.000 euros que serviran per enfortir financerament la cooperativa i ajudar a desenvolupar la seva activitat diària. Per a David Guàrdia, aquest finançament en forma de capital social “són fons propis de la cooperativa i per tant enforteix el nostre balanç. Sostre Cívic té un apalancament important i enfortir els fons propis de la cooperativa ens permet créixer i tenir un balanç més sanejat”. 

El Fons d’impacte per a l’enfortiment de l’economia social i solidària de Barcelona està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Finances Ètiques, dins de l’Estratègia de l’ESS a Barcelona 2030. Es va posar en marxa el 2022 i preveu inversions temporals en entitats del teixit de l’ESS amb l’objectiu de fer créixer i enfortir el teixit de l’ESS, per contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat.


La Fundació Finances Ètiques és l’entitat gestora del fons. Entre els seus objectius es troba la promoció i el desenvolupament dels principis i les bones pràctiques de les finances ètiques i l’economia social, com a part del Grup Banca Etica.

Sostre Cívic és la cooperativa principal d’habitatges en cessió d’ús a Catalunya i Espanya. Recentment ha rebut el reconeixement de World Habitat i ONU-Habitat (agència del dret a l’habitatge i assentaments de les Nacions Unides) en ser guardonada amb el Premi Plata d’Habitatge dels World Habitat Award. El Jurat ha destacat els valors de transformació social i l’impacte multinivell dels projectes de la cooperativa.