31.10.2018

Impulsem l’habitatge cooperatiu amb els Projectes Singulars 2018

La convocatòria dels Projectes Singulars té per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses i nous mercats en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat o del territori.

Aquesta subvenció està dins el marc de l’Economia Social, i és promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Gràcies a haver estat beneficiaris del programa Projectes Singulars 2018, des de Sostre Cívic hem treballat per consolidar el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i la seva implantació al territori mitjançant els següents projectes:

  • Cohabitatge sènior al Catllar: Amb aquest projecte hem impulsat la creació d’un grup motor per promoure la rehabilitació de patrimoni en desús per crear habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran a la fàbrica del Catllar, a Camp de Tarragona. Proposem així un nou model d’envelliment actiu que posa al centre la participació de les usuàries en la governança democràtica de la promoció, des del disseny fins a la gestió de la mateixa comunitat. Si vols conèixer tots els detalls sobre aquesta iniciativa, fes clic aquí.

  • La Serreta, un projecte pioner a Catalunya: Hem recuperat el sòl privat del mercat especulatiu per crear habitatge cooperatiu! Gràcies a la campanya Tornassol, de títols participatius, que va ser tot un èxit, vam aconseguir alliberar un solar de propietat privada i impulsar un nou projecte d’habitatge cooperatiu a Cardedeu. En aquesta pàgina pots consultar tots els detalls.

  • Promoció del projecte de La Balma, a Poblenou (Barcelona): El grup impulsor, de 18 unitats de convivència en la seva formació, ha tingut en aquest temps un procés de consolidació, on s’ha desenvolupat la metodologia pròpia de treball i els despatxos d’arquitectura Lacol i laboqueria han redactat el projecte bàsic arquitectònic conjuntament amb les persones usuàries. Aquí pots consultar la pàgina d’aquesta fase.

  • #ReactivemSolanell: Aquest projecte respon al problema de la despoblació de l’àmbit rural en general i del Pirineu en particular. El seu objectiu és generar un grup impulsor que pugui dur a terme, en cas de consolidar-se, una anàlisi de la viabilitat  de la iniciativa i una primera fase de reedificació amb criteris de bioconstrucció i sostenibilitat de dues cases actualment enrunades, Cal Gironai i Cal Llehí. Llegeix més sobre aquest projecte!

  • Habitatge cooperatiu per a joves al Baix Empordà: Davant la situació de greu problemàtica d’accés a l’habitatge dels joves, en un entorn de precarització laboral i un mercat immobiliari centrat en el turisme, el projecte vol aconseguir 14 habitatges a preus assequibles pels joves de Calonge i Sant Antoni. Durant aquest temps hem treballat en la consolidació del grup impulsor, amb sessions informatives i difusió per diferents mitjans, i hem col·laborat amb les administracions locals i altres entitats de l’economia social i solidària per tirar endavant aquest projecte.

  • Difusió del model de masoveria urbana amb l’activació i rehabilitació d’un edifici en desús a Lleida per a joves: Amb l’objectiu d’impulsar projectes de masoveria urbana a la ciutat, hem fet diferents accions amb joves del territori per consolidar un nou grup motor i formar-los sobre les qüestions bàsiques del funcionament del model i de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

  • Coordinació dels diferents projectes, generant estratègies i eines de suport i consolidant la gestió dels grups, i la participació i autoorganització.

A més, davant el repte d’afrontar els nous projectes d’habitatge cooperatiu de nova construcció de Sostre Cívic, i amb l’objectiu d’aprofundir en la incidència del model en l’economia social, vam decidir apostar per la creació d’una cooperativa sense ànim de lucre orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús. És així com ha nascut La Constructiva, constructora cooperativa. Llegeix més informació en aquesta notícia.