22.01.2019

Nous projectes d’habitatge cooperatiu a les Illes Balears

T’interessa engegar un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a les Balears? Vols trobar a gent amb els mateixos interessos per fer-lo possible? A continuació et donem tots els detalls!

El model de cessió d’ús s’estén!

L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) ha presentat el programa Cohabita, amb l’objectiu de cedir solars públics a cooperatives per a l’autopromoció d’habitatge protegit en cessió d’ús. Aquesta iniciativa continua la línia que va començar amb l’aprovació de la nova Llei d’habitatge de Balears el juny de 2018, on es planteja per primera vegada fomentar la participació de les cooperatives en règim de cessió d’ús en les polítiques d’habitatge.

Ja s’ha fet públic el Plec de bases (descàrrega) del concurs per a l’adjudicació de cinc solars públics, que vol promoure la construcció de fins a 117 habitatges en règim de cessió d’ús. S’hi poden presentar cooperatives d’habitatge que ja estiguin constituïdes, o cooperatives en fase de constitució, i cada cooperativa pot optar a un màxim de tres solars.

El termini per presentar propostes és fins les 14:00h del dia 23 de abril de 2019.

Propostes grupals per una gestió col·lectiva

Per poder participar en el concurs d’adjudicació és necessari fer-ho de manera conjunta: les persones interessades han d’organitzar-se en forma de cooperativa i presentar una proposta grupal.

Altres requisits per poder presentar-se a la convocatòria són:

  • Estar inscrits al registre públic de demandants d’habitatges protegits de les Illes Balears en règim de lloguer.
  • No ser titulars del domini ple, de l’usdefruit o d’un altre dret que permeti disposar de l’ús d’un habitatge i/o un altre tipus de propietat que compleixi els requisits d’habitabilitat.
  • Nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya.
  • No superar el nivell màxim d’ingressos corresponent (especificat a les bases).

Per a més informació, pots escriure a cohabita@ibavi.caib.es o, si tens dubtes sobre el model d’habitatge que es proposa, et recomanem consultar la nostra guía Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

A Sostre Cívic t’ajudem a fer-ho possible!

No saps ben bé per on començar a engegar aquest projecte? Necessites suport en aquest procés? Et manca grup per presentar una proposta?

Si tens dubtes sobre com posar en marxa un projecte d’habitatge cooperatiu a les Illes Balears i presentar-te a aquest concurs, a Sostre Cívic et podem donar suport i assessorament! Omple aquest formulari abans del 5 de febrer i ens posarem en contacte amb tu per acompanyar-te en el teu projecte.

O, si tens més dubtes, pots escriure’ns a info@sostrecivic.cat