17.07.2018

Promovem la masoveria urbana: una alternativa d’accés a l’habitatge!

La masoveria urbana és una tipologia de projecte d’habitatge col·lectiu basat en models no especulatius, reconeguda per la llei, que es basa en un acord entre qui té la propietat d’un habitatge (que en cedeix l’ús, per a un temps determinat) a les masoveres (que assumeixin unes obres de reforma i manteniment acordades). Les obres de reforma i accions de manteniment poden tenir diferents envergadures i objectius, i s’ajusten a les capacitats i espectatives d’ambdues parts.

A Sostre Cívic promovem la masoveria urbana per a donar valor d’intercanvi i ús a l’habitatge, donar accés més assequible a persones i col·lectius, activar i mobilitzar habitatges buits, malmesós o desactualitzats i rehabilitar patrimoni en desús amb criteris d’accessibilitat i sostenibilitat.

Si t’interessa aquest model alternatiu d’accés a l’habitatge, pots descarregar el manual que hem editat sobre masoveria urbana.  El manual recull les quatre passes imprescindibles: definir el grup, cercar el patrimoni, definir el projecte i executar la masoveria.