26.03.2020

Reforçem les nostres eines de suport mutu davant la crisi


Vivim moments difícils i inestables. Moments que han fet evident la importància de defensar una manera més comunitària de viure, d’establir vincles entre les persones del nostre entorn i de cuidar-nos les unes a les altres. En aquesta crisi, reafirmem la nostra aposta pel model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a alternativa a les relacions individualistes i basades en el benefici econòmic que ens imposa el sistema capitalista. Cobra més importància que mai defensar aquest model, que permet crear comunitats de suport mutu i posa en el centre la vida de les persones, com a eina de resistència i resposta col·lectiva.

Així doncs, Sostre Cívic hem decidit prendre les següents mesures davant les adversitats i el inconsistent present (i futur):

  • Hem creat un fons de contingència, dotat inicialment de 3.000€, per fer front a les problemàtiques que es puguin derivar fruit d’aquesta situació de confinament, de les persones treballadores i de les sòcies que formen part dels projectes en fase de desenvolupament o convivència. Aquesta quantitat surt del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa i servirà, per exemple, per afrontar possibles dificultats de pagament per part de les persones que viuen en projectes d’habitatge de Sostre Cívic.
  • Igualment, afavorim la conciliació de la vida en aquestes circumstàncies crítiques, i facilitem una reducció de jornada del 25% per a les persones treballadores amb persones a càrrec, sense modificació del salari. Amb aquesta línia, també es flexibilitzen els horaris i períodes de vacances de totes les treballadores amb l’objectiu de facilitar encara més una reducció de les hores efectives de treball si és necessari.
  • Informem també que el Reial Decret 8/2020, de 17 de març, determina que el reintegrament de les aportacions socials que causen baixa durant el període de vigència de l’estat d’alarma, queda prorrogat durant sis mesos. Malgrat això, i com és pràctica habitual a Sostre Cívic, sempre que les circumstàncies ho permetin, es seguiran retornant les aportacions a la cooperativa d’acord amb el procediment establert i amb la màxima agilitat possible.

  Per últim, us convidem a llegir el manifest de la Xarxa d’Economia Solidària (“El coronavirus no cau del cel, sinó del capitalisme”) i a consultar l’espai informatiu sobre coronavirus al web de la Federació de Cooperatives de Treball, on trobareu diferents documents i articles de l’àmbit econòmic, laboral i sanitari. 

  Recordeu que ens podeu trobar a:


  Molta paciència i ànims per aquests dies.

  Cuideu-vos. Cuidem-nos.