20.04.2020

Obrim les inscripcions del projecte d’habitatge cooperatiu a Palafrugell

Vols viure en un habitatge cooperatiu al Baix Empordà? L’1 d’abril vam obrir les inscripcions per participar en aquest projecte: un edifici de 6 habitatges en 2 plantes, construït l’any 2008 i situat a 4 minuts caminant de l’estació d’autobusos i a 10 minuts de l’Ajuntament i la Plaça Nova.

Dret de tanteig

L’edifici ha estat adquirit mitjançant el dret de tanteig vigent des de l’aprovació del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Amb l’aprovació d’aquest decret es dóna preferència a la Generalitat, ajuntaments i promotors socials com Sostre Cívic per la compra d’aquests habitatges.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va impulsar un acord amb l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar les operacions d’adquisició via tanteig des de l’ICF. A més a més, en aquest cas s’ha realitzat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell.

Edifici del projecte a Palafrugell

Calendari del procés d’incorporacions

Seguint la lògica del model d’habitatge cooperatiu que promovem, es prioritzarà que hi puguin participar grups amb vincles previs entre els seus membres i amb el municipi. És per això que hem dividit el procés d’incorporacions en dues fases, una primera per inscripció de grups i la segona per inscripcions de persones individuals. La data proposada inicialment per aquestes darreres s’ha avançat per poder agilitzar el procés d’adjudicacions, i finalment les dates son les següents:

  • Des de l’1 fins al 15 d’abril: Primerament obrirem un període d’incorporacions a grups de persones sòcies de Sostre Cívic i al conjunt de la ciutadania del municipi i zona. En cas que es presentin grups, aquests en tindran prioritat per sobre de les persones individuals.
  • A partir del 20 d’abril: En cas que no es presenti cap grup o els grups presentats no completin la totalitat de l’immoble o no assoleixin un mínim dels criteris establerts (a consultar en el document informatiu), s’obrirà el procés a persones individuals, seguint l’ordre d’antiguitat de soci/a de Sostre Cívic.

  A més, dos dels sis habitatges s’han destinat a persones amb risc d’exclusió residencial per trobar-se en situacions de vulnerabilitat i d’emergència econòmica i social i serà gestionat a través de la Mesa d’emergències de Catalunya i dels serveis socials de l’Ajuntament de Palafrugell. Això ha estat possible també, per la cooperació entre Sostre Cívic i l’Ajuntament mitjançant un conveni de col·laboració d’ambdues parts.

  Com puc participar-hi?

  Per a més detalls sobre aquest projecte, pots consultar en aquest document informatiu tota la informació rellevant sobre la nostra entitat, les característiques de l’edifici i dels habitatges, les condicions i requisits d’accés i totes aquelles dades rellevants per accedir-hi.

  Per poder inscriure-t’hi, has de fer-ho omplint aquest formulari d’inscripció. A més a més, és imprescindible ser soci o sòcia de la cooperativa per poder accedir-hi, així que és important iniciar el tràmit si encara no ho has fet.