22.04.2022

Aprovem dos nous mecanismes per l’enfortiment financer de la cooperativa


Dimecres 20 d’abril vam realitzar, de manera íntegrament telemàtica, una Assemblea General Extraordinària (AGE) amb prop de 100 persones sòcies de la nostra base social. Amb dos únics punts a l’ordre del dia, l’objectiu de la convocatòria era aprovar la creació de dos nous mecanismes d’enfortiment financer de la cooperativa: l’admissió d’aportacions voluntàries al capital social de l’entitat i la creació d’un fons econòmic comú que es dotaria a partir de l’establiment d’una nova quota d’ingrés.

Amb 18 anys de trajectòria, més 1000 persones sòcies, 17 projectes (6 ja en convivència) i 86 habitatges en ús, Sostre Cívic ja té una dimensió considerable que necessita reforçar el seu nivell econòmic financer. Això vol dir que, mantenint la condició de cooperativa sense ànim de lucre, necessitem de la dotació d’un “calaix” de contingències que asseguri la sostenibilitat del projecte, per evitar riscos futurs als socis i sòcies i, alhora, construir un nou instrument per ajudar als nous projectes i al seu finançament. 

Tots dos punts, que resumim a continuació, es van aprovar per àmplia majoria amb més d’un 90 i 80 % de suport, respectivament.


Aportacions voluntàries al capital social

Per tal de seguir creixent i facilitar la replicabilitat de nous projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, hem detectat la necessitat de poder disposar de mecanismes que ens permetin obtenir recursos monetaris en moments puntuals: una nova eina que reforci els fons propis de l’entitat. Amb aquesta motivació surt la proposta del primer punt de l’ordre del dia de l’Assemblea, que consisteix en obrir la possibilitat de rebre aportacions de capital social, voluntàries i remunerades, de persones sòcies.

La previsió es obrir aviat, abans de l’estiu, la campanya d’aportacions al capital social per a qualsevol persona interessada, i mantenir la campanya activa durant el curs vinent i sumar aquest nou mecanisme de finançament fixe a la nostra pàgina web com una nova manera de poder col·laborar amb Sostre Cívic i els nostres projectes.


Fons econòmic comú

La proposta, treballada de manera participativa a la taula d’Economia de la cooperativa i amb el Consell Rector, consisteix en nou estri financer que es construeix a partir de l’establiment d’una quota d’ingrés per a tots els nous socis i sòcies que entrin a participar d’un nou projecte en fase de desenvolupament (és a dir, que ja té una oportunitat patrimonial per tirar-ho endavant). 

La quantia serà d’un 1,25% en el cas d’habitatges en col·laboració amb administracions públiques i d’un 0,5% en la resta de casos, amb un mínim de 300€ i un màxim de 1.500€ de les aportacions inicials. Aquesta aportació es repartirà en un primer pagament de 300€ en el moment d’entrar al grup impulsor i, la resta, en el moment d’entrada a viure-hi. S’hi contemplem, de tota manera, algunes excepcions, com són el tota la gent que ja està incorporada fins a la data de la celebració de l’AGE, dels habitatges d’especial vulnerabilitat, entre d’altres.

Amb aquest nou mecanisme, i amb la previsió d’incorporar uns 200 nous habitatges durant els propers 5 anys i comptant amb les aportacions de capital de 100€ retornables de cada persona sòcia, Sostre Cívic dotarà el Fons Comú amb 300.000€ fins el 2027. Això permetrà replicar el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús impulsant nous projectes, seguir apostant per la inclusió social als projectes i, a la vegada, reforçar la solidesa de la cooperativa amb mecanismes de solidaritat i suport mutu.