19.06.2019

Resum de l’Assemblea General Ordinària del 14 de juny de 2019

El passat divendres vam celebrar a la Violeta de Gràcia l’Assemblea General Ordinària de 2019 de Sostre Cívic. Tornem a créixer en participació i, amb 140 vots a la sala, entre assistents i delegats, ha estat l’assemblea més nombrosa de la història de la cooperativa! Construïm l’alternativa a l’habitatge de manera col·lectiva.

L’Assemblea es va iniciar amb la presentació de la memòria del 2018 i la projecció del vídeo d’entrevistes a les sòcies del projecte Pomaret, de masoveria urbana al barri de Sarrià de Barcelona, que va finalitzar fa un parell de mesos.

Acords de l’Assemblea

Com a cada Assemblea de la nostra entitat, els documents presentats per la seva aprovació sorgeixen d’un debat previ al Consell Rector i en grups específics o Espais Oberts per treballar i poder recollir les aportacions de les persones sòcies.

A continuació, resumim les propostes aprovades en aquesta Assemblea General:

   • S’aprova l’incorporació de 9 noves persones al Consell Rector per omplir les places vacants. Per elecció directa de l’Assemblea són escollits el Carlos Alcoba Casares, la Marina González Moro, la Elsa Camí Bou i el Martí Bayer Raich. Els membres designats pels projectes i ratificats per l’Assemblea són l’Ander Estebánez Centeno (Princesa49), l’Ona Cornellà Zamora (La Balma), la Dolors Candelaria Sanfelix Ayres (Cirerers), la Ma Pilar Larios Miranda (Cal Palé-La Serreta) i el Josep Maria Ricart Puignerò (Walden XXI).

   • S’aprova el pla de treball de 2019, que dóna continuïtat al pla del 2018.

   • S’aprova el pressupost 2019, que inclou la proposta d’augment de les quotes de soci expectant i les quotes de cogestió pels projectes en promoció. Es farà un mail informatiu a totes les persones sòcies per detallar i explicar les noves quotes de soci expectant.

   • S’aprova l’emissió de títols participatius dels projectes de La Balma i Cirerers. El valor nominal de cada títol correspon a 500€, i s’emeten un total de 1.300 títols participatius.

   • S’acorda la creació de la Fundació privada Clau de Volta per poder fer l’adquisició dels edificis mitjançant el dret de tanteig i retracte que es va aprovar a la darrera assemblea del febrer passat.

   • S’aprova la compra de la finca ubicada a la carretera de Girona, 15, a Sant Feliu de Guíxols i la creació del Pprojecte d’Hhabitatge Ccooperatiu sènior Walden XXI, un projecte de cohabitatge sènior.

   • S’aprova l’acord sobre pisos d’inclusió social als projectes d’habitatge cooperatiu que va quedar posposat a l’assemblea extraordinària del febrer.

   • S’aproven les línies bàsiques i actuacions d’aplicació del Fons d’educació i promoció de cooperatives, que queden emmarcades en els 3 següents àmbits:
    • ​Formació i promoció del cooperativisme.
    • Intercooperació i xarxa.

Recorda que pots consultar la documentació detallada de cada punt en la pàgina de La Interna de la convocatòria oficial de l’assemblea.

També es van presentar els comptes auditats de 2018, però es va proposar no votar-los perquè no es va poder fer arribar a les persones sòcies la documentació amb prou temps per poder revisar-la bé. Es portaran a votació en la propera assemblea.

A més, al final vam comptar amb un espai on Clau Mestra, La Balma, Cirerers, Cal Palé-La Serreta i Princesa49 van explicar la situació actual de cada un dels projectes i van fer un resum de la feina i els avanços fets l’últim any, detallant tots els reptes i problemes que han sorgit pel camí. L’experiència va ser molt profitosa i interessant, tant que es va proposar repetir-la periòdicament en els Espais oberts per compartir coneixements i reflexions entre els propis projectes, i també amb les persones sòcies que encara no formen part de cap d’ells.

Gràcies a totes per assistir-hi i… fins a la següent! 🙂