6.11.2017

Segona trobada del grup de treball de quotes

Una dotzena de socis i sòcies continuen els treballs per definir els criteris i càlcul de la quotes d’ús i l’aportació de capital inicial als projectes de cohabitatge. Les conclusions del grup de treball s’incorporaran a la nova proposta d’Estatuts.

El dimecres 11 d’octubre es va fer la segona sessió del grup de treball de quotes, en què una dotzena de sòcies vam aprofundir en la definició de la quota d’ús i es van concretar els elements per a establir les quotes i les aportacions del capital social inicial dels projectes de cohabitatge de la cooperativa.

El debat va plantejar-se a partir de les conclusions de la primera sessió de treball feta el mes de juny, en què s’havia acotat el marc i s’havien definit una sèrie de criteris generals. Les conclusions del grup de treball s’incorporaran a la proposta d’estatuts que s’està redactant i que es portarà a la propera Assemblea General Extraordinària.