10.06.2017

Fem al·legacions al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

Les esmenes s’han presentat conjuntament des de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge (GSH).

A finals del mes passat, vam fer arribar  al ministeri espanyol esmenes a tots els nivells plantejats al Pla Estatal de la Vivienda, conjuntament amb els gestors de l’habitatge social, a fi d’integrar-hi el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i fomentar projectes.

Photo by Norbert Levajsics on Unsplash

Concretament a nivell de programes d’ajuda a persones a més dels règims de lloguer i de propietat, és imprescindible parlar també del règim del dret d’ús com a solució factible per facilitar l’accès a l’habitatge, i també ampliar els perfils socials de les persones que poden entrar i desenvolupar un projecte d’HCCU.

A nivell de programes de creació i/o ampliació del parc d’habitatges assequibles es planteja que l’HCCU pot ser una solució a mitjà-llarg termini que s’ha de plantejar, segons diferents formes i segons qui faci la promoció o sigui el propietari del bé, es proposa l’exemple d’integrar una forma de cessió d’ús semblant a l’Autorecupero a Roma.

La falta de coherència entre el marc espanyol i català dificulta la visibilitat del model i el caràcter factible del dret d’ús, per això es proposa també uns termes oberts que permetin la seva aplicació al context català.

En paral·lel hem fet arribar les esmenes també a l’Agència Catalana de l’Habitatge que serà l’encarregada i responsable de desenvolupar el Pla a nivell autonòmic des de la Generalitat.