16.01.2018

Impulsem un nou projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Cardedeu

Del 16 al 24 de gener (ambdós inclosos) estarà obert un formulari d’inscripció (ENLLAÇ AL FORMULARI) per inscriure’s al procés de generació de grup impulsor del projecte de Cardedeu.

El projecte

Sostre Cívic comprarà un solar a Cardedeu per construir-hi un edifici d’habitatges cooperatiu en règim en cessió d’ús com a aposta estratègica de l’entitat. D’aquesta manera, garanteix el preu assequible d’un bon nombre d’habitatges que queden fora del mercat especulatiu, alhora que estén en el territori, més enllà de l’AMB, el model en cessió d’ús d’accés a l’habitatge.

Cardedeu és un municipi summament atractiu per a la cooperativa perquè compta amb un teixit social i una xarxa associativa molt rica que de ben segur ajudaran a consolidar aquest projecte. La Regidoria d’Habitatge del municipi ha mostrat un interès especial en aquesta iniciativa pel component social que té.

El solar escollit es troba al límit entre el teixit urbà i el territori del parc agrari i del Parc de la Serreta, a prop de l’estació de Rodalies de Catalunya, i  a prop d’un vial d’accés de vianants al nucli antic del municipi. L’emplaçament es troba en una zona privilegiada, tant des del punt de vista urbà, com paisatgístic. L’equip d’arquitectes de Labaula Cooperativa d’Arquitectes ha elaborat uns Estudis Previs per valorar les característiques del solar i garantir-ne la viabilitat arquitectònica.

El projecte aposta pel cohabitatge, i per això a l’edifici es dissenyaran grans zones d’espais comuns per desenvolupar usos diversos que responguin a les necessitats col·lectives del grup.

En aquest moment, la cooperativa està desenvolupant un procés informatiu per cercar un grup promotor de socis i sòcies que seran les principals impulsores del projecte a través d’un procés participatiu.

Calendari del projecte

 • De l’16 al 24 de gener: Inscripció al formulari (ENLLAÇ) per formar part del grup impulsor

 • 25 de gener: Publicació de les llistes de persones inscrites i acceptades per formar part del grup impulsor

 • 1 de febrer: Data límit per fer la primera aportació de 1.000€.

 • 1a setmana de març: Data límit per fer la segona aportació (condicionada a l’obtenció de finançament extern posteriorment a la compra).

 • 1r trimestre 2018: Compra del terreny

 • 2n trimestre 2018: Coneixença i formació del grup, definició dels valors i model de convivència

 • 3r trimestre 2018: Tallers participatius per a la definició dels espais i diferents elements del projecte arquitectònic

 • 4t trimestre 2018: Validar el projecte arquitectònic i elaboració del Projecte Técnic

 • 1r trimestre 2019: Sol·licitud de llicències d’obra i inici de l’obres.

Criteris d’accés al grup impulsor

 • Ser soci de Sostre Cívic (enllaç per fer-se’n soci)

 • Haver-se inscrit al formulari on-line

 • El criteri general d’accés al projecte és l’antiguitat d’inscripció a la cooperativa.

 • L’entitat es reserva el dret de prioritzar grups consolidats prèviament, reservant un percentatge d’habitatges potencials del projecte per aquests grups.

 • L’entitat es reserva el dret de destinar un percentatge dels habitatges potencials a tipologia de cohabitatge sènior.

Criteris per a grups previs

 • Un mínim del 50% dels membres/unitats del grup han de ser socis de l’entitat

 • Haver-se inscrit al formulari on-line i enviat per correu-e <projectes@sostrecivic.cat> el dossier de presentació del grup amb l’assumpte “Dossier grup cardedeu”.

 • En cas d’optar a accedir al conjunt d’habitatges reservats per a grups consolidats prèviament, el criteri per prioritzar l’accés seria el de la mitjana aritmètica del número de soci/a dels integrants del grup.

Procés d’inscripció al projecte

Les persones interessades hauran d’omplir el formulari d’inscripció de l’11 al 24 de gener (ambdós inclosos) i respondre a totes les qüestions que se’ls planteja.

>>Cal omplir només un formulari per unitat de convivència (unitat familiar)

(ENLLAÇ FORMULARI)

En el cas de voler-se presentar com un grup consolidat, més enllà d’omplir el formulari d’inscripció de manera individual, cal d’enviar abans del 24 de gener un dossier de presentació del grup on consti:

 • Presentació del grup i dels seus membres (breu presentació de cada unitat de convivència i història/bagatge del grup)

 • Motivació per viure en un projecte d’habitatge col·lectiu

 • Intencionalitat (model de convivència desitjat, trets distinntius, valors compartits…)

 • Arrelament al municipi i comarca

 • Vincle i trajectòria a SostreCívic i amb l’Economia Solidària.

Cal enviar el dossier de presentació abans del 24 de gener per correu-e a <projectes@sostrecivic.cat> amb l’assumpte “Dossier grup Cardedeu”