8.05.2023

Més de 100 persones participen a la primera Trobada de sòcies de Sostre Cívic

El dissabte 6 de maig a la Nau Bostik va tenir lloc una gran jornada: la primera Trobada de sòcies, un espai de participació per coneixe’ns i formar-nos.

Foto grupal de les persones assistents a la trobada


A Sostre Cívic som ja més de 1200 sòcies i socis de diferents tipologies, entre expectants (sense projecte, o participant d’algun projecte en promoció) i usuàries (que conviuen en algun dels edificis de la cooperativa). Totes compartim un objectiu comú: impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a model alternatiu que garanteix el dret a l’habitatge a llarg termini sense permetre l’especulació.

Teníem ganes de trobar-nos; de compartir dubtes, idees, propostes, inquietuds. I amb aquesta il·lusió ens vam reunir més de 100 sòcies el dissabte 6 de maig a la Nau Bostik, a Barcelona, en una jornada que va durar fins les 5 de la tarda. 


Taller formatius: democràcia interna, gestió de l’aigua i incidència política

El matí es va dividir en dues franges, ambdues per tractar temes comuns que afecten als diferents projectes i sòcies de la cooperativa. 


Durant la primera part del matí, els participants es van dividir en petits grups específics segons la temàtica que cadascú va triar amb l’objectiu d’enfortir el treball transversal entre les diferents tipologies de sòcies:

  • Eines i recursos per millorar la democràcia interna dels grups i projectes. Durant la sessió, Mireia Parera, consultora i facilitadora de Fil a l’Agulla, va compartir diferents eines i consells per arribar a un bon consens, aconseguint que aflorin i recollir les opinions de tothom.
  • Sostenibilitat i eficiència energètica: La sequera i el repte de la gestió de l’aigua als projectes cooperatius. Carolina Fiallo, urbanista i arquitecta paisatgista i doctoranda en aigua, ciutat i territori, va contextualitzar l’actual crisi de sequera tant a escala de país com a escala urbana i residencial i va proposar mesures a aplicar als nostres projectes i al sector.
  • Incidència política per impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: on som i properes passes. Una sessió que va fer una introducció al marc legal actual i a les iniciatives que estan en marxa per avançar en la seva regulació, a més de tractar com aquestes lluites s’emmarquen amb el dret a l’habitatge i com s’organitza el sector del cooperativisme d’habitatge. A càrrec de David Guàrdia, coordinador de l’equip tècnic de Sostre Cívic i Jose Téllez, tècnic de premsa i incidència política.


Espai de participació previ a l’Assemblea General

Després de les sessions temàtiques i una ben merescuda pausa amb cafè i pica pica, vam trobar-nos totes de nou per generar un espai de participació per als temes més rellevants que aniran a l’assemblea general del juny.


Vam començar explicant el document final que recull el Protocol per la prevenció, la detecció i l’abordatge dels casos de violències masclistes i LGBT-fòbiques. El procés per la seva creació es va engegar el passat juliol amb la creació del grup motor, i es portarà a aprovació a la propera Assemblea General Ordinària del mes de juny.

La franja del matí va acabar amb la presentació del document definitiu del pla estratègic i el pla d’implementació de la cooperativa pels pròxims 3 anys que es portarà també a l’Assemblea Ordinària. Es tracta d’un document clau que ens ajudarà a seguir creixent amb objectius clars i de manera sostenible cap a l’objectiu final de consolidar el nostre model d’habitatge cooperatiu com a alternativa al dret a l’habitatge.

GALERIA D’IMATGES

Trobada de sòcies 2023

La jornada va finalitzar amb un espai obert i autogestionat a la tarda, on qualsevol persona sòcia va poder obrir un debat específic i compartir alguna proposta. Els grups es van organitzar amb tres temàtiques: projectes sènior, taller de formació de grups i espai de trobada dels grups ja existents.