9.03.2023

8M: un protocol integral per lluitar contra els masclismes portes endins i enfora

Avancem en l’elaboració del Protocol contra les violències masclistes i LGBT-fòbiques de Sostre Cívic abans de la seva aprovació a l’Assemblea del juny.

El Protocol ha suposat tot un repte per una organització amb més de 1.100 persones sòcies i comprèn totes les tipologies de participació: treball, convivència i participació.

La diagnosi detecta que les tasques de les dones són invisibilitzades i que se les escolta més si adopten rols masculinitzats. 

Les dones de les diferents cooperatives del Grup Ecos celebrant el 8 de març

Ahir, 8 de març, a Sostre Cívic l’hem viscut d’una manera molt especial. Amb un nombrós grup de dones de les diferents cooperatives que formen part d’ECOS vam fer vaga feminista i, en lloc de treballar, ens vam trobar per celebrar-nos. Vam dinar plegades i vam tenir temps per conversar tranquil·lament en un entorn de sororitat i vam elaborar les nostres pancartes reivindicatives abans de sortir cap a la manifestació. Vam ser un grup divers i intergeneracional format per més d’una seixantena de dones, algunes de les quals van venir amb les seves criatures. Entre les consignes, “Patriarcat i capital, aliança criminal”; “Pels drets de totes, feminisme de base” i “Un món feminista és un món cooperativista!”.

Però com que, per nosaltres cada dia és 8 de març, ens agrada explicar què estem fent per lluitar contra el patriarcat a la nostra organització dia a dia. A Sostre Cívic treballem per promoure un model d’habitatge amb uns principis i valors que cerquen la transformació social cap a una societat més justa i igualitària. Però, malgrat això, no som alienes a la realitat: vivim en una societat amb relacions de poder i privilegis desiguals que, sovint, es manifesten en violències masclistes de manera física, econòmica o psicològica. Aquestes agressions sexuals les cometen majoritàriament homes que tenen vincles previs amb les víctimes, i els habitatges són els espais on se’n cometen la majoria. A Sostre Cívic estem construint precisament espais col·lectius, espais relacionals i de vincle entorn de l’habitatge. I, per tant, volem que aquests espais siguin segurs per tothom. 

Per aquest motiu, tal com ja vam anunciar al setembre, a Sostre Cívic estem immerses en l’elaboració del nostre Protocol per la prevenció, la detecció i l’abordatge dels casos de violències masclistes. Aquest ens permetrà actuar en la detecció i l’abordatge de les violències masclistes i LGBT-fòbiques a la cooperativa. El procés es va engegar el passat juliol amb la creació del grup motor, i ja estem en la fase final elaborant el document final que s’explicarà a una propera trobada de sòcies el pròxim 6 de maig, abans de dur-lo a aprovació a la propera Assemblea General Ordinària del mes de juny.

Per tant, estem culminant una feina de tot un any que tindrà un abast a llarg termini. L’objectiu és estimular uns valors al conjunt de la cooperativa basats en el respecte mutu, d’inclusió de la diversitat i de rebuig a les violències masclistes. Però també de promoure la visibilització de les persones que tenen menys privilegis per poder denunciar casos d’assetjament, i d’oferir eines i formació perquè aquelles que en tenen més, es qüestionin les seves actuacions vinculades amb l’exercici de la violència i les agressions.

Primera reunió del grup motor per l’elaboració del protocol, en juliol de 2022.

Un protocol d’aplicació integral: convivència, participació i treball

Elaborar un protocol d’aquest tipus per una cooperativa com la nostra no és fàcil, i suposa tot un repte. Sostre Cívic té, ara com ara, una base social de 1.130 persones sòcies, de les quals 123 són usuàries en projectes que ja estan en convivència, i un equip laboral de 17 persones. El protocol que estem elaborant abastarà tot l’entorn cooperatiu, és a dir, té en compte tot aquest conjunt de sòcies:

 • Les sòcies convivents, tenint en compte la dimensió comunitària on aquestes sòcies i socis conviuen.
 • Les sòcies expectants, tenint present que, tot i que no visquin en cap projecte d’habitatge cooperatiu, comparteixen espais, trobades, formacions i assemblees amb tot el conjunt de sòcies i treballadores de la cooperativa.
 • Les treballadores de Sostre Cívic, les quals comparteixen equip i espai de treball de forma habitual.

En el marc de desplegament de les accions del Protocol, els darrers mesos hem fet diverses sessions formatives i de diagnosi entre sòcies i treballadores de Sostre Cívic. Com és habitual en tots els espais socialment actius dins del sistema patriarcal, també dins la nostra organització hem identificat com els masclismes i LGBTIQ-fòbies quotidianes són presents en el nostre dia a dia

Els masclismes subtils són presents en les nostres dinàmiques relacionals. Aquests són identificats habitualment amb situacions de predomini de les veus masculines, talls de paraula o amb la visibilització dels homes en la presa de decisions i durant les diferents sessions de participació. També hem detectat agressions verbals o bromes masclistes als grups de missatgeria, i un repartiment desigual de les tasques als projectes d’habitatge cooperatiu. Les tasques més masculinitzades són en aquelles activitats més conduïdes cap a l’acció, i on trobem menys participació d’homes cis són en aquelles d’orientació més reproductiva que tenen en compte les cures. En la convivència quotidiana, les dones es mostren més compromeses en les tasques de neteja, estan més presents en els espais de participació, la dinamització de les relacions i la resolució de conflictes. Cal destacar que, de forma generalitzada, totes les sòcies i treballadores que han participat de la diagnosi han identificat com, si adopten dinàmiques masculinitzades, són més escoltades en els espais de presa de decisions. 

Aquests són només alguns exemples de tot el que hem identificat. Per poder abordar-ho, el Protocol defineix un conjunt d’accions de prevenció que volen incidir en tots els elements de la diagnosi realitzada. Però, més enllà de la prevenció, també s’estableixen quins circuits i canals existiran amb la implementació del Protocol per poder denunciar internament casos d’agressions i violències masclistes. Tindrem un espai segur, eines i formació per poder abordar aquests casos i aplicar les mesures que siguin necessàries.

Més enllà de tot això, cal agrair que l’elaboració del protocol ha estat possible gràcies a la implicació de sis sòcies de la cooperativa que han format part del grup motor, de la quarantena de sòcies participants en les sessions formatives i de diagnosi, el que demostra que són una cooperativa molt viva i implicada en tots els aspectes globals que giren al voltant de l’habitatge. I, per descomptat, cal esmentar el suport de  la cooperativa L’Esberla, entitat especialitzada a acompanyar processos de transformació interna de les organitzacions, que ens està acompanyant en el procés d’elaboració i redacció. Juntes som més fortes, i juntes construirem un Sostre Cívic lliure d’agressions masclistes, per garantir el dret a un habitatge digne per totes.

Objectius del Protocol contra les violències masclistes

 1. Fer de Sostre Cívic una cooperativa compromesa amb l’erradicació de les violències masclistes i LGBTIQ-fòbiques
 2. Garantir que els projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i l’entorn laboral i cooperatiu de Sostre Cívic siguin un espai segur per a dones i persones LGBTIQ+.
 3. Informar, formar i sensibilitzar sobre les violències masclistes i LGBTIQ-fòbiques i l’eina del Protocol a totes les persones sòcies de Sostre Cívic.
 4. Disposar del procediment d’intervenció i d’acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquestes situacions amb la màxima celeritat i dintre dels terminis que estableix el protocol.
 5. Dotar-se d’un mecanisme per treballar els masclismes i LGBTIQ-fòbies quotidianes de manera més propera i aterrada a les necessitats dels projectes.
 6. Donar un impuls a les comissions de cures i convivència dels projectes d’habitatge cooperatiu especialment pel que fa al compromís amb el protocol i el coneixement de les seves especificitats.
 7. Enxarxar a les dones i persones LGBTIQ+ sòcies de Sostre Cívic i a totes les persones que vulguin implicar-se activament en l’erradicació de les violències masclistes i LGBTIQ-fòbiques.
 8. Dotar-se d’òrgans que garanteixin un seguiment i avaluació del Protocol i la seva adaptació a les situacions que s’identifiquin.